ΣΕΒΕ και GAIA Επιχειρείν ενώνουν δυνάμεις στην αγροτοδιατροφή

O Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, σαν ο κύριος εκφραστής των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας μας και, η «Gaia Eπιχειρείν» ο φορέας που έχει κεντρικό σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο πρωτογενή τομέα, υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας προκειμένου, συνδυάζοντας τα ισχυρά τους σημεία, να ενισχύσουν τον δυναμικό κλάδο της αγροτοδιατροφής.

Η «Gaia Επιχειρείν», που την προηγούμενη Παρασκευή έγινε ομόφωνα δεκτή σαν μέλος στις ευρωπαϊκές οργανώσεις των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών, τις COPA και COGECA, θέλει μέσω της συνεργασίας με τον ΣΕΒΕ να μπορέσει αποτελεσματικά να βοηθήσει τα μέλη της-τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τις ομάδες παραγωγών- στην εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Σκοπός του πρωτοκόλλου συνεργασίας είναι:

⦁    Η προώθηση της ιδέας της εξωστρέφειας στον πρωτογενή τομέα και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του.
⦁    Οι δράσεις προώθησης διεθνών συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) και εκδηλώσεων (στην Ελλάδα και σε χώρες-στόχους).
⦁    Η υποστήριξη στην οργάνωση και συγκέντρωση της αλυσίδας τροφίμων. Δημιουργία Αλυσίδας Αξίας και υψηλή προστιθέμενη αξία στα προϊόντα του αγροδιατροφικού χώρου.
⦁    Η συνεργασία σχετικά με:
α. Την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων εξωτερικού εμπορίου στον τομέα των αγροτικών προϊόντων,
β. Την εκπόνηση μελετών και ερευνών αγοράς σε επιλεγμένες χώρες και κλάδους και μελετών/ερευνών συγκριτικών πλεονεκτημάτων επιλεγμένων αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και ωριμότητας/διασύνδεσης στον πρωτογενή & δευτερογενή τομέα της αγροτικής οικονομίας,
γ. Τη συστηματική παρακολούθηση της εξαγωγιμότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και σε σχέση με τις λοιπές κοινοτικές αλλά και τρίτες χώρες με στόχο το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων.
⦁    Η εκπαίδευση/κατάρτιση και συμβουλευτική του ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται ιδίως με θέματα ποιότητας, πιστοποίησης, τυποποίησης, διακίνησης, μεταποίησης, ευφυούς γεωργίας, εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας του αγροτικού κλάδου.
⦁    Η ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της αγροτικής οικονομίας με την ενσωμάτωση και χρήση υπηρεσιών εξαγωγικού χαρακτήρα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
⦁    Η ενίσχυση της δικτύωσης και των συνεργειών στον αγροδιατροφικό τομέα σε πανελλαδικό επίπεδο (συμμετοχή-υποστήριξη στη δημιουργία clusters διεπαγγελματικών, κλπ.) για την ενίσχυση της διεθνούς αγροτικής οικονομίας.
⦁    H αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία των εξαγωγών του αγροτικού κλάδου. Η ανάπτυξη και εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας καθώς και ενιαίας πλατφόρμας προώθησης των ελληνικών τροφίμων με οφέλη για τους παραγωγούς και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων με εξαγωγικό χαρακτήρα και προοπτικές.
⦁    Η υποστήριξη συνεργασιών και επιχειρηματικότητας των νέων αγροτών και η ενίσχυσή τους στην εξαγωγική διαδικασία (θερμοκοιτίδες νέων αγροτών, κλπ.).
⦁    Η υποστήριξη στην αλυσίδα διακίνησης (logistics) και στην ιχνηλασιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα.

«Στις πολλές υπηρεσίες που παρέχουμε στους συνεταιρισμούς μέλη μας, θέλουμε να εντάξουμε, από φέτος, και την ενίσχυση των εξαγωγικών της προσπαθειών. Από φέτος κάνουμε επίσης ένα ακόμη σημαντικό άνοιγμα και καλούμε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να γίνουν μέτοχοι και μέλη μας, ενώ το επόμενο βήμα θα είναι να απευθυνθούμε σε εταιρείες του χώρου των ασφαλίσεων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Κουφουδάκης.

Όπως μεταδίδει η Voria.gr, για τον ΣΕΒΕ, η συνεργασία με την «Gaia Επιχειρείν», αναμένεται να έχει επίσης οφέλη για τα μέλη του, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό, 30%, είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού κλάδου. Άλλωστε, η Κεντρική Μακεδονία στον αγροτοδιατροφικό χάρτη της Ελλάδας έχει μερίδιο 27%, ενώ από τη βόρειο Ελλάδα, 3% έχει η Αν. Μακεδονία – Θράκη, 3% η Ήπειρος και 1% η Δυτική Μακεδονία.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Κυριάκος Λουφάκης, υπογράμμισε ότι οι ΄Ελληνες εξαγωγείς αγροτοδιατροφικών προϊόντων, πρέπει να στραφούνε σε χώρες που εισάγουν τρόφιμα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως είναι για παράδειγμα το Ην. Βασίλειο και οι ΗΠΑ, ενώ επίσης πρέπει να αξιοποιήσουν την ευφυή γεωργία στην παραγωγή για την μείωση του κόστους και τον περιορισμό της επιβάρυνσης στο περιβάλλον.

«Ο κλάδος, είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί των ελληνικών εξαγωγών με συμμετοχή το 2016 της τάξης του 23%. Πέρυσι οι εξαγωγές αγροτοδιατροφικών παρουσίασαν αύξηση 6,6% και ανήλθαν σε 5,8 δισ. ευρώ. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη το προειδοποιητικό σήμα που δίνουν οι εξαγωγές του κλάδου στο πρώτο τετράμηνο του 2017, καθώς παρουσιάζουν μείωση 3,5%, ποσοστό που όμως μπορεί να ανατραπεί καθώς ο κλάδος έχει έντονη εποχικότητα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ.

Η «Gaia Επιχειρείν» ιδρύθηκε μόλις το 2014 με αρχικά μέλη 39 αγροτικούς συνεταιρισμούς, την «Εξέλιξη Α.Ε.» της Τράπεζας Πειραιώς και την εταιρεία «Neuropublic», από τον κλάδο της Πληροφορικής. Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ακολούθησε, οι Συνεταιρισμοί μέτοχοι αυξήθηκαν στους 71. Σήμερα η παραγωγή, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και ο τεχνολογικός τομέας ελέγχουν έκαστος το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου του φορέα.

«Ο κλάδος της αγροτοδιατροφής, για να αναπτυχθεί και εξαγωγικά, χρειάζεται συλλογικότητες. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί πρέπει να αποκτήσουν την δύναμη που είχαν παλιά και την οποία, δυστυχώς, δεν είχαν σωστά χρησιμοποιήσει. Πρέπει να σχηματιστούν ομάδες παραγωγών, να λειτουργήσει ο συνεργατισμός», υποστήριξε ο κ. Κουφουδάκης προσθέτοντας ότι η φορολογική μεταχείριση των αγροτών δεν βοηθάει στην αύξηση της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, άρα και στην κατάκτηση μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα που εξάγονται.

«Οι αγρότες κοιτάζουν να πουλήσουν το προϊόν τους μαύρο, αμέσως μόλις το συγκεντρώσουν. Για καλύτερες τιμές, θα πρέπει να συγκεντρώνεται η παραγωγή, σε μεγάλες ποσότητες ώστε να ελέγχονται οι τιμές διάθεσης. Πρέπει να μειωθεί η φορολογία και, περιμένουμε αν υλοποιηθεί η υπόσχεση για την νομοθέτηση κινήτρων ειδικά για τους συνεταιρισμένους αγρότες και τις ομάδες παραγωγών», πρόσθεσε ο κ. Κουφουδάκης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την υπογραφή του ΜοU, προσκλήθηκε ο ΣΕΒΕ να μετέχει σαν συνδιοργανωτής στο διήμερο συνέδριο της «Gaia Επιχειρείν», της πρώτης ετήσιας διοργάνωσης που θα γίνει εκτός Αθήνας και η οποία θα πραγματοποιηθεί 9-10 Noεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Καινοτομία & γνώση στον πρωτογενή τομέα : Απελευθερώνοντας την δυναμική της υπαίθρου».

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση