Σεμινάρια συγγραφής προτάσεων για το LIFE στην Αθήνα

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάρια Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2018», στην Αθήνα, από 17 έως 22 Μαΐου 2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).

Συγκεκριμένα, τα σεμινάρια διεξάγονται στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και επικεντρώνονται στη συγγραφή προτάσεων LIFE. Σκοπός τους είναι η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων βάσει και των απαιτήσεων του νέου Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.

Οι επιμέρους στόχοι της σειράς σεμιναρίων είναι: α) η βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου που αφορά στις ειδικές απαιτήσεις συμπλήρωσης των φορμών της αίτησης, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τα στοιχεία και τα δεδομένα που είναι καθοριστικά για την επιλεξιμότητα του έργου τους και πώς αυτά αντικατοπτρίζονται μέσα σε μια αίτηση, β) η ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνητικών δικαιούχων στην οργάνωση μιας πρότασης LIFE και στη συμπλήρωση της αίτησης, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση των απαραίτητων εργαλείων και να προχωρήσουν στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που θα τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν την αίτηση, και τέλος, γ) οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πότε μια ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε έργο LIFE, να είναι ενεργοί στο φορέα τους στο στάδιο προετοιμασίας αλλά και υλοποίησης ενός έργου LIFE και να αντιμετωπίζουν με θετική ματιά την αντιμετώπιση της πρόκλησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που ωφελούν τον τόπο τους, με πολλαπλό όφελος για τους ίδιους και για τους φορείς που εκπροσωπούν.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων θα διαμορφωθεί ανά υποπρόγραμμα και τομέα προτεραιότητας του LIFE ως εξής:

• Πέμπτη 17 Μαΐου, 10:00 – 16:00 Υποπρόγραμμα Περιβάλλον: Φύση και Βιοποικιλότητα

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν έως τις 15/05

• Παρασκευή 18 Μαΐου, 10:00 – 16:00 Υποπρογράμματα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα: Περιβαλλοντική/Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν έως τις 15/05

• Δευτέρα 21 Μαΐου, 10:00 – 16:00 Υποπρόγραμμα Περιβάλλον Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν έως τις 18/05

• Τρίτη 22 Μαΐου, 10:00 – 16:00 Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα Μετριασμός/Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν έως τις 18/05

Η δήλωση συμμετοχής στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μέσω της φόρμας εγγραφής. Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω φόρμα απαιτείται η συνοπτική περιγραφή της ιδέας της πρότασης προς υποβολή. Όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση