Σε αξιολόγηση η περιβαλλοντική πολιτική των κρατών-μελών της ΕΕ

του Νίκου Αβουκάτου

Η υιοθέτηση της πρώτης σειράς των 28 εκθέσεων-αναφορών για την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι προγραμματισμένη να παρουσιαστεί σε συνέντευξη τύπου, αύριο από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας Καρμένου Βέλα.

Το EIP (Environmental Implementation Review) είναι ένα εργαλείο για την βελτίωση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και τη δημιουργία ενός  πλαισίου για τον καταμερισμό λύσεων, που θα συνεισφέρει στο διάλογο μεταξύ των κρατών μελών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εργαλείο αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει τρία στοιχεία:

- 28 αναφορές κρατών, η κάθε μια θα περιέχει την επισκόπηση του τρόπου περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και της νομοθεσίας που εφαρμόζεται καθώς και ποια είναι τα προσδιορισμένα δυνατά και αδύνατα σημεία του κάθε κράτους -μέλους.

- Μια συνοπτική ανακοίνωση των πολιτικών συμπερασμάτων από τις εκθέσεις των χωρών και την εξέταση των τάσεων σε τομείς όπως, η ποιότητα του αέρα, η διαχείριση των αποβλήτων, η κυκλική οικονομία,η ποιότητα του νερού και η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας.

- Θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις για βελτιώσεις των περιβαλλοντικών πολιτικών και θα συνοψίζονται οι προτάσεις για το κάθε κράτος- μέλος.

Ο στόχος του ΕΙΡ είναι να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων των υφιστάμενων περιβαλλοντικών πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η  αξιολόγηση αυτή θα δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια, η επόμενη έχει προγραμματιστεί για το 2019.

Ακόμη, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου θα παρουσιαστεί ένα έγγραφο που θα αναλύει τις κοινές προκλήσεις των κρατών -μελών.

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση