Σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ελληνικό

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της επένδυσης για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, αρχικού προϋπολογισμού 6,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ναυτεμπορική», πρόκειται για ένα κείμενο 1.332 σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου πολεοδόμησης και ανάπτυξης, σύμφωνα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) της ανάπτυξης, τις οικονομικές παραμέτρους της επένδυσης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΜΠΕ (παράρτημα για την αποτίμηση των οικονομικών επιδράσεων της επένδυσης) το τελικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της επένδυσης της Lamda Development στο Ελληνικό θα είναι περίπου 11,5 δισ. ευρώ. Αφορά μόνο το κατασκευαστικό κομμάτι του σχεδίου χωρίς να περιλαμβάνει τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επένδυσης.

Το συνολικό εισόδημα το οποίο θα δημιουργήσει στα νοικοκυριά καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου είναι περίπου 1,9 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια από το σύνολο των 11,5 δισ. της συνολικής επίδρασης της επένδυσης (άμεσης και έμμεσης) περίπου το 28% θα αφορά καταβολή μισθών η οποία εκλαμβάνεται ως εισόδημα των νοικοκυριών.

Ο φόρος ο οποίος θα προκύψει από το συνολικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην αγορά των ενδιάμεσων προϊόντων υπολογίζεται περίπου στα 350 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό αφορά μόνο τον φόρο που θα προκύψει και από την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς των ενδιάμεσων προϊόντων και δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ καθώς και το φόρο εισοδήματος του συντελεστή εργασία. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη της αγοράς των ενδιάμεσων αγαθών θα αποφέρει επιπλέον φόρο 350 εκστ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου.

Επίσης, η ανάλυση εισροών εκροών δείχνει ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου θα προκύψουν περίπου 19.000 έμμεσες νέες θέσεις εργασίας.

Η εν λόγω επένδυση προκαλεί μια συνολική αύξηση του Α.Ε.Π περίπου 11,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ενώ ανά έτος λειτουργίας ενισχύει το Α.Ε.Π κατά 1,33 δισ. ευρώ.

Η ΣΜΠΕ για το Ελληνικό εκπονήθηκε από την εταιρία «ΕΝVECO A.E., Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος».​

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση