Σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για κτήρια κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Αναρτήθηκε σήμερα, προς δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το «Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ζητούμενο, σύμφωνα και με τις προβλέψεις κοινοτικής Οδηγίας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν.4122/2013), είναι από το 2021 όλα τα νέα κτήρια να καταναλώνουν σχεδόν μηδενική ενέργεια, ενώ για τα νέα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα η υποχρέωση τίθεται σε ισχύ από το 2019.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει:

  • Την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του κτηριακού αποθέματος.
  • Τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
  • Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα οικονομικά ή άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για την προώθηση των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν από σήμερα στην εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση