Σε διαβούλευση το σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Σε δημόσια διαβούλευση, έως την Τρίτη 10 Ιανουαρίου του 2017, έθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149)».

Όπως εξηγεί το ΥΠΕΝ, η κλιματική αλλαγή που παρατηρείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει δυσμενείς επιπτώσεις στους ανθρώπους και στο περιβάλλον, οι οποίες είναι αισθητές τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις έως τώρα επιστημονικές μελέτες, οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή θα αυξηθούν τις επόμενες δεκαετίες λόγω της ευρύτητας του φαινομένου και της συσσώρευσης στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου, ανεξάρτητα από τα σενάρια που διατυπώνονται για την πλανητική υπερθέρμανση και των προσπαθειών μετριασμού.

Συνεπώς, συνεχίζει το υπουργείο. είναι επιτακτική η ανάγκη για το σχεδιασμό και τη λήψη κατάλληλων μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των αρνητικών αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με την επιστημονική στήριξη ομάδας της Ακαδημίας Αθηνών και της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος έχει εκπονήσει την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), που εγκρίθηκε με το νόμο 4414/2016 (Α΄149).

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) είναι το πρώτο βήμα για μια συνεχή και ευέλικτη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων μέτρων προσαρμογής. Η ιεράρχηση και ο ακριβής προσδιορισμός των μέτρων και δράσεων προσαρμογής θα επιτευχθούν μέσω των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

Για την εκπόνηση των ΠεΣΠΚΑ, το ΥΠΕΝ έχει συντάξει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με το οποίο εξειδικεύεται το περιεχόμενο των ΠεΣΠΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4414/2016, το οποίο έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη, 10.01.2017 και ώρα 12.00 π.μ. στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση.

Καταλήγοντας, το ΥΠΕΝ καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Όπως αναφέρεται, οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση της Υπουργικής Απόφασης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση