Σε δύο τοπικά προγράμματα του Leader συμμετέχει ο δήμος Δέλτα

Υπεγράφη η απόφαση κατανομής πιστώσεων για το νέο Πρόγραμμα LEADER / CLLD από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση εγκρίνονται τα δύο Τοπικά Πολυταμειακά Προγράμματα που υπέβαλε η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΑΝΕΘ) για τον νομό Θεσσαλονίκης με συνολική δαπάνης 17,7 εκατ. ευρώ.

Ο Δήμος Δέλτα θα συμμετέχει και στα δύο αυτά προγράμματα που αφορούν τη γεωργία και την κτηνοτροφία και είναι σημαντικού προϋπολογισμού. «Ο Δήμος Δέλτα συμμετέχοντας ενεργά στην διαβούλευση κατά την προετοιμασία των Τοπικών Προγραμμάτων από την ΑΝΕΘ, έχει γνώση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους και έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία σχετικών προτάσεων εμφανίζοντας αυξημένη ετοιμότητα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Στο Πρόγραμμα που αφορά στην περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα κατανεμήθηκε ποσό 7.250.000€ που προέρχεται από το ΕΓΤΑΑ και Εθνικούς Πόρους  (5.750.000€) και το ΕΤΘΑ και Εθνικούς Πόρους (1.500.000€).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένης της ίδιας συμμετοχής αναμένεται να ξεπεράσει τα 25 εκατ. ευρώ ενώ θα ακολουθήσει η αναμόρφωση του υποβληθέντος προγράμματος στα οικονομικά δεδομένα της έγκρισης και θα ξεκινήσουν οι δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιοποίησης για την κινητοποίηση και προετοιμασία υποψήφιων επενδυτών.

Σύμφωνα με την ΑΝΕΘ προτεραιότητα θα δοθεί στην διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας (κυρίως μέσω δράσεων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων, ενίσχυσης μικρών βιοτεχνιών, οικοτεχνιών, επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού), τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (μέσω στοχευμένων δράσεων δημόσιου χαρακτήρα) και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση