«Σοβαροί κίνδυνοι» για υγεία και περιβάλλον από τον ΧΥΤΑ Λιτοχώρου

Την άμεση λήψη μέτρων για τον ΧΥΤΑ Λιτοχώρου στην Πιερία, ώστε να εξαλειφθούν οι «σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον», ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής, με ερώτησή τους προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρουν οι δύο βουλευτές, σε έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (23-11-2017), που αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση - Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας», για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που λειτουργεί στη θέση “Ξηροκάμπι” της Δ.Κ. Λιτοχώρου, Δ.Ε. Λιτοχώρου, Δ. Δίου – Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνονται ανάμεσα σε άλλα, ότι:

- «Σε  συνέχεια  της  από  14-09-2017  αυτοψίας  μας  στο  Χώρο  Υγειονομικής  Ταφής  Αποβλήτων  (ΧΥΤΑ)  του θέματος,  ο  οποίος  εντάσσεται  στο  εγκεκριμένο  Περιφερειακό Σχέδιο  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)  της  Π.Κ.Μ.,  διαπιστώθηκε  ότι  δεν  ικανοποιείται  κατασκευαστικά  και  συνεπώς  λειτουργικά  η πλειοψηφία των τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν τους ΧΥΤΑ, βάσει της Κ.Υ.Α. 114218/97.»

- «Επιπρόσθετα, βάσει  σχεδιασμού,  το  υφιστάμενο  κύτταρο  του  ΧΥΤΑ  από  άποψη  δυναμικότητας  έχει  πληρωθεί.  Ως αποτέλεσμα  αυτών,  ο  χώρος  εγκυμονεί  σοβαρούς  κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον».

- «Τα στραγγίσματα από το εν λειτουργία κύτταρο συσσωρεύονται μέχρι σήμερα στο χώρο της επέκτασης, δηλ. στο ανενεργό κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α.».

- «….καθώς η σύσταση  του εδάφους  της περιοχής, με την υψηλή διαπερατότητα που παρουσιάζουν τα κροκαλοπαγή, ασβεστολιθικής, κυρίως, σύστασης, εγκυμονεί κινδύνους για τη  ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, από τα ανεπεξέργαστα στραγγίσματα του υφιστάμενου κυττάρου, αλλά και από πιθανές αστοχίες του συστήματος συλλογής και αποθήκευσης στραγγισμάτων, (του νέου κυττάρου) που πρόκειται να εγκατασταθεί.»

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές ρωτούς τους υπουργούς σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν και ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν για:

«1. Την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, αλλά και για τη διασφάλιση της εφαρμογής των όρων λειτουργίας της προβλεπόμενης επέκτασής του, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αποκατάσταση των τελειωμένων πρανών του απορριμματικού αναγλύφου και τη λήψη κάθε πρόσθετου μέτρου για το δραστικό περιορισμό της οπτικής ρύπανσης.

» 2. Τη γενναία επιχορήγηση με κεντρικούς δημόσιους πόρους των πιο πάνω παρεμβάσεων μαζί και των έργων ασφαλούς διαχείρισης των στραγγισμάτων και του βιοαερίου, παίρνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη λειτουργία του έργου, λόγω της χωροθέτησής του σε επαφή με τον παρακείμενο ορεινό όγκο του Ολύμπου, έχει μεγάλη σημασία για όλη την ευρύτερη περιοχή».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση