Στα συρτάρια ξέχασε η Ελλάδα τη διεθνή συμφωνία για το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών

Στις 23 Ιουλίου 2012, το Κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ενέκρινε -χωρίς καμία αρνητική ψήφο- το νομοσχέδιο κύρωσης της Διεθνούς Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών, την οποία είχαν υπογράψει η Ελλάδα, η Αλβανία, η πΓΔΜ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Φεβρουαρίου του 2010.

Παρά ταύτα, σήμερα, 30 μήνες μετά την υπογραφή της, η Συμφωνία παραμένει ανενεργή εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν την έχει ακόμα επικυρώσει, αν και η υπογραφή της Συμφωνίας είχε αποτελέσει πρωτοβουλία της τότε ελληνικής Κυβέρνησης1 . Πάντως το σχετικό κυρωτικό νομοσχέδιο έχει γίνει αντικείμενο πολύμηνης επεξεργασίας στο ΥΠΕΚΑ ήδη από το 2010 αλλά από τότε κρατιέται στα συρτάρια αναμένοντας την πολιτική απόφαση του εκάστοτε Υπουργού για να προωθηθεί.

 Εντωμεταξύ, οι φορείς της διασυνοριακής Πρέσπας κινητοποιούνται για να προετοιμάσουν την εφαρμογή της Συμφωνίας. Τον προηγούμενο μήνα (26 Ιουνίου) στη Μπίτολα της πΓΔΜ, πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών (ΕΔΠΠ), του βασικού οργάνου που προβλέπεται να λειτουργήσει στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας. Τη συνάντηση υποστήριξε το UNDP και τη συγκάλεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της πΓΔΜ, με στόχο την ανανέωση κι αναθέρμανση της συνεργασίας στο Πάρκο Πρεσπών μετά από μεγάλο διάστημα -θεσμικής- απραξίας.

 Στη συνάντηση συμμετείχαν τα περισσότερα από τα μέλη του μελλοντικού αυτού οργάνου2 . Όλοι οι συνομιλητές τόνισαν τη βαθιά και ουσιαστική δέσμευση των φορέων που εκπροσωπούν τη διασυνοριακή συνεργασία στη λεκάνη των Πρεσπών και την επιθυμία τους να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες επικύρωσης της Συμφωνίας ούτως ώστε να αρχίσει η επίσημη εφαρμογή της. Άλλα σημαντικά βήματα που συμφωνήθηκαν είναι ο ορισμός των μελών της Γραμματείας της Επιτροπής (ένας από κάθε χώρα) με σκοπό να ξεκινήσει άμεσα η επεξεργασία των κανόνων και προδιαγραφών των κοινών οργάνων που θα συσταθούν, με προτεραιότητα την ομάδα εργασίας για τη διαχείριση των υδάτων, καθώς και του μηχανισμού τακτικής χρηματοδότησης της συνεργασίας, Αποφασίστηκε τέλος να γίνει επεξεργασία ενός «οδικού χάρτη» εφαρμογής της Συμφωνίας, ώστε να είναι όλα έτοιμα για να προχωρήσουν γοργά όταν θα γίνει δυνατή η διεξαγωγή και της πρώτης επίσημης συνάντησης της ΕΔΠΠ.

 Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών χαιρετίζει με ικανοποίηση και αισιοδοξία την κύρωση της Συμφωνίας από το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ αλλά και την ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων. Καλεί την ελληνική Κυβέρνηση να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την υπογραφή της Συμφωνίας το 2010 για την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος στη λεκάνη των Πρεσπών και να προχωρήσει άμεσα στην επικύρωση. Η εφαρμογή της Συμφωνίας αποτελεί τη μόνη οδό για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων σε ενιαίο πλαίσιο.

 H συντονίστρια Δράσεων Πολιτικής της ΕΠΠ, Βιβή Ρουμελιώτου, επισήμανε: «Οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν πριν από δυόμισι χρόνια, όταν οι Υπουργοί των τριών χωρών και ο Επίτροπος της ΕΕ ήρθαν στην Πρέσπα για να υπογράψουν τη Συμφωνία του Πάρκου Πρεσπών, δεν πρέπει να διαψευσθούν. Η ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να προωθήσει το κυρωτικό νομοσχέδιο για υπογραφή και ψήφιση. Οι τοπικοί φορείς έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμοι να εργαστούν και να στηρίξουν την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι πλέον αδικαιολόγητη.»

1 - Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή – και βέβαια η εφαρμογή - αυτής της Συμφωνίας αποτέλεσε πρωτοβουλία και δέσμευση του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος το Νοέμβριο του 2009 συναντήθηκε στην Πρέσπα με τους ομολόγους του των γειτονικών χωρών που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών ενώ η υπογραφή της Συμφωνίας λίγους μήνες μετά αποτέλεσε πρωτοβουλία της τότε Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη.

2- Και συγκεκριμένα από την Ελλάδα ο Δήμος Πρεσπών, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών και η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ενώ ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ που αδυνατούσε να παραβρεθεί έστειλε μήνυμα με τις απόψεις του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Από την ΠΓΔΜ, συμμετείχε  εκτός του Υπουργείου, o Δήμος Ρέσεν και το Εθνικό Πάρκο του Πέλιστερ που εκπροσωπεί τις προστατευόμενες περιοχές της πλευράς αυτής. Από την Αλβανία, συμμετείχε εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Δασών και Διαχείρισης Υδάτων και της Κοινότητα Λικένας στην Μεγάλη Πρέσπα. Παραβρίσκονταν ακόμα οι εκπρόσωποι του MedWet και της Γραμματεία της διμερούς Επιτροπής της Αχρίδας, και οι δυο μόνιμοι παρατηρητές της ΕΔΠΠ. 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!