Στην Ελλάδα το δεύτερο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αγροοικολογίας

Στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί το 2ο Φόρουμ Αγροοικολογίας, που διοργανώνεται στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2019 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αγροοικολογίας (Agroecology Europe – AEEU), μια πανευρωπαϊκή ένωση, η οποία σκοπό έχει την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών σχετικά με την Αγροοικολογία και την στήριξη μετάβασης προς αγροοικολογικές πρακτικές και πολιτικές. Η AEEU θα συνεργαστεί με τοπικά ιδρύματα, οργανώσεις και ενδιαφερόμενους φορείς του αγροτικού τομέα ενώ το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο.

Μετά το 1ο επιτυχημένο Ευρωπαϊκό Φόρουμ (Οκτώβριος 2017, Λυών, Γαλλία), το 2ο αναμένεται να παράσχει μια εποικοδομητική συμβολή στην Ευρωπαϊκή αγροοικολογική ατζέντα. Ενδεικτικά ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν είναι όπως: ποια θα πρέπει να είναι η μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) για την προώθηση της αγροοικολογίας; Ποιες τοπικές πρακτικές και πολιτικές υπάρχουν στην Ευρώπη που να υποστηρίζουν την πρόσβαση στη γη για τους νέους αγρότες; Τι είδους παραδοσιακή και νέα γνώση είναι διαθέσιμη για τη βελτίωση του εδάφους; Επίσης, ενδεικτικές θεματικές εργαστηρίων, ομιλιών και διαβουλεύσεων είναι: i) Αγροδασολογία ii) Γεωργία-στηριζόμενη στη βιοποικιλότητα, iii) Εκπαίδευση & κατάρτιση, iv) Tροφή και συστήματα τροφίμων, v) Πολιτικές για τη στήριξη της Αγροοικολογίας. Σύντομα θα υπάρξει πρόσκληση για τη συνδρομή ιδεών σχετικά με τις παραπάνω θεματικές, στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής διαμόρφωσης του προγράμματος.

Η Αγροοικολογία αποτελεί μια ανερχόμενη έννοια στο χώρο της γεωργικής επιστήμης. Η προσέγγιση της εστιάζει στην εφαρμογή οικολογικών αρχών για το σχεδιασμό και διαχείριση πραγματικά αειφόρων συστημάτων παραγωγής τροφίμων, ενώ περιλαμβάνει και μια αντίστοιχη κοινωνικο-οικονομική πρόταση. Αποτελεί έτσι, ένα ολιστικό παράδειγμα απέναντι στα συσσωρευμένα προβλήματα που προκύπτουν από τα παγκοσμιοποιημένα και βιομηχανικά αγροδιατροφικά συστήματα. Ταυτόχρονα, έχει σημαντική αντιστοίχιση και συμπεριλαμβάνει αρχές και πρακτικές που προσφέρουν εναλλακτικές δομές στο κυρίαρχο πρότυπο της εντατικής, βιομηχανοποιημένης γεωργίας, όπως η βιολογική γεωργία, η γεωργία χαμηλών εισροών, η αγροδασολογία, η αεικαλλιέργεια (περμακουλτούρα) κ.α.

Επαφές

Laurence Eeckhout (γραμματεία AEEU): info@agroecology-europe.org

Βασίλης Γκισάκης (οργανωτική επιτροπή, μέλος Δ.Σ. AEEU): gkisakis@staff.teicrete.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση