Στην Κομισιόν καταγγελία για παράνομη κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού πάνω σε ρέματα

«Πώς είναι δυνατόν η Περιφέρεια Αττικής να προσκομίζει η ίδια μελέτη του ΙΓΜΕ που αποδεικνύει ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού έχει χωροθετηθεί πάνω σε ρέματα και να συνεχίζεται η κατασκευή του; Πώς είναι δυνατόν, η Περιφέρεια Αττικής να αρνείται πεισματικά να πραγματοποιήσει νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για να προστατεύσει τη θαλάσσια περιοχή NATURA, στην οποία εκβάλλουν τα επιφανειακά ύδατα του ΧΥΤΑ, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία;».

Αυτά τα ερωτήματα απευθύνει ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής προς την Κομισιόν, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι όλες οι επιστημονικές μελέτες, μεταξύ των οποίων και η μελέτη του ΙΓΜΕ, που η ίδια η Περιφέρεια Αττικής παρήγγειλε και προσκόμισε ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξέταζε την καταλληλότητα της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Γραμματικού, βεβαιώνουν ότι ο ΧΥΤΑ χτίζεται πάνω σε ρέμα, και μάλιστα με λεκάνη απορροής πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων από το ελάχιστο εμβαδό της λεκάνης απορροής που ορίζει η νομοθεσία για να θεωρείται ρέμα (ν. 4258/2014).

Αναλυτικότερα, στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής, υπενθυμίζει αρχικά στην Κομισιόν ότι, «Κατά την εξέταση της αναφοράς 0573/2011, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ΧΥΤΑ Μαραθώνα-Γραμματικού, σε μελέτη του ΙΓΜΕ που η ίδια η Περιφέρεια Αττικής παρήγγειλε και προσκόμισε ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών, βεβαιώνεται ότι ο ΧΥΤΑ χτίζεται πάνω σε ρέμα», κάτι που επιβεβαιώνεται και από όλες τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες μάλιστα «προσδιορίζουν τη λεκάνη απορροής του ρέματος, έως 80% μεγαλύτερη του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου».

Στη συνέχεια, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού επισημαίνει για άλλη μια φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, «Τα επιφανειακά ύδατα του ΧΥΤΑ εκβάλλουν σε θαλάσσια περιοχή NATURA 2000», γεγονός για το οποίο, η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλουν νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προστασία του οικοτόπου, εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι, «η Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να κρύβεται πίσω από απόφαση του ΣτΕ ότι δεν υπάρχει ρέμα, το οποίο όμως έκρινε, όχι την ουσία, αλλά τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ καλεί την Κομισιόν, «με βάση τη νομοθεσία και την αρχή της προφύλαξης, να αντιταχθεί σε κάθε δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ και σε κάθε αίτημα χρηματοδότησης των λοιπών εγκαταστάσεων της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων Μαραθώνα-Γραμματικού, πριν ξεκαθαρισθεί τελείως η ύπαρξη ή μη ρέματος και αφού υπάρξει η απαραίτητη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία (Άρθρο 6 παρ.3 της οδηγίας 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας)

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή έχει ως εξής:

«Κατά την εξέταση της αναφοράς 0573/2011, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, η Περιφέρεια Αττικής προσκόμισε μελέτη του ΙΓΜΕ, που βεβαιώνει ότι ο ΧΥΤΑ χτίζεται πάνω σε ρέμα, λεκάνης απορροής πολύ μεγαλύτερης του ελάχιστου ορίου (1km2) που θεσπίζει ο ν. 4258/2014 για τον χαρακτηρισμό ρέματος.

Υπενθυμίζεται ότι:

-Η αρμόδια Υπηρεσία Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παρά την αντίθετη γνώμη της προϊσταμένης αρχής, εξέδωσε τελεσίδικη απόφαση (27.3.2014), με την οποία βεβαίωνε ότι ο ΧΥΤΑ χτίζεται πάνω σε ρέματα, τονίζοντας ότι η θέση χωροθέτησης είναι ακατάλληλη, γι' αυτόν και μόνο τον λόγο.
-Τα επιφανειακά ύδατα του ΧΥΤΑ εκβάλλουν σε θαλάσσια περιοχή NATURA2000, γεγονός για το οποίο, η νομοθεσία επιβάλλει νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την προστασία του οικοτόπου.
-Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να κρύβεται πίσω από την απόφαση του ΣτΕ ότι δεν υπάρχει ρέμα, κρίνοντας όμως, όχι την ουσία, αλλά τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε,

Ερωτάται:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, με βάση τη νομοθεσία και την αρχή της προφύλαξης, ώστε να αντιταχθεί σε κάθε δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ και σε κάθε αίτημα χρηματοδότησης των λοιπών εγκαταστάσεων της Ολοκληρωμένης Εγκατάτασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) πριν ξεκαθαρισθεί τελείως η ύπαρξη ή μη ρέματος και αφού υπάρξει η απαραίτητη νέα ΜΠΕ που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία (Άρθρο 6 παρ.3 της οδηγίας 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας);»

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση