Στην Κρήτη παράγουν βιοπλαστικά από υπολείμματα τροφίμων (φωτο)

Με στόχο την παραγωγή βιο-πλαστικών από υπολείμματα τροφίμων, η ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε, καθώς και επιστήμονες από τα Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μετατρέπουν τα υπολείμματα τροφών σε κομποστοποιήσιμα πλαστικά. Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται μέσα από το καινοτόμο έργο Β2Β (Biowaste to Bioplastic) «Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την Παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών».