Στην 3η συνάντηση για το έργο BIOREGIO η BioSolids

Στην 3η διαπεριφερειακή συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου «Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα» (BIOREGIO), για την κυκλική βιο-οικονομία, στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε η εταιρεία παραγωγής εδαφοβελτιωτικών προϊόντων BioSolids S.A., ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα επιχειρηματικότητας αλλά και καινοτομίας.

Τη συνάντηση διοργάνωσαν στις 15 και 16 Μαΐου το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

H BioSolids. συμμετείχε με την ομιλία του χημικού της, Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, στο workshop με θέμα «Biowaste Management Solutions». Ο κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε το προφίλ της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με σύγχρονες μεθόδους και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού διαχειρίζεται τα απόβλητα και τη βιομάζα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.

Αντικείμενό της είναι η κομποστοποίηση στερεών αποβλήτων και βιομάζας προς παραγωγή βελτιωτικών εδάφους (κομπόστ). Στην ουσία αξιοποιεί υλικά που περισσεύουν από διάφορες δραστηριότητες και τα οποία θα κατέληγαν στην καλύτερη περίπτωση σε κάποιον ΧΥΤΑ και θα οδηγούνταν σε σύστημα βιολογικού καθαρισμού και στη χειρότερη –και πιο συνηθισμένη- θα έπεφταν χύμα σε ρέματα, λίμνες, ποτάμια και αυτοσχέδιες χωματερές. Με αυτόν τον τρόπο, η BioSolids βοηθά όλες αυτές τις εταιρείες που παράγουν όγκους οργανικών αποβλήτων και έχουν περιβαλλοντική συνείδηση, να τα διαχειρίζονται σύννομα και με απολύτως ασφαλή τρόπο, για το περιβάλλον και για την κοινωνία.

Το εργοστάσιο της εταιρείας βρίσκεται στο 3ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Μαυροβουνίου-Αριδαίας, στην Πέλλα.

Το έργο BIOREGIO

Το BIOREGIO είναι χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. ερευνητικό πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020 και συμβουλεύει τοπικούς και εθνικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή πολιτικών για το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η διαχείριση στερεών οργανικών αποβλήτων.

Στόχος του είναι να εξασφαλιστεί ότι οι κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην πράσινη επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η εφαρμογή αυτών θα οδηγήσουν σε ολοκληρωμένες και βιώσιμες λύσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/bioregio/ αλλά και το παρακάτω link του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα BIOREGIO http://www.meng.auth.gr/el/departments/energy/lhtee.html 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση