Στη Βουλή η καθυστέρηση έκδοσης του ΠΔ για το Δέλτα Αξιού

Ερώτηση κατέθεσαν προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη «μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται από πλευράς του Υπουργείου» στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για το Δέλτα Αξιού, που οριοθετείται από τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 με κωδικούς GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή -Αξιούπολη», GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή».

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές επισημαίνουν ότι, πριν από τις εκλογές του Ιουλίου 2019, είχαν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα βήματα για να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για το Δέλτα Αξιού. «Το μόνο που απέμενε για την υποβολή του ΠΔ στο Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν ο έλεγχος αυτού από τη νομική υπηρεσία του Υπουργείου, θέμα για το οποίο είχε ενημερωθεί και η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Εντούτοις, έκτοτε, το ΠΔ δεν έχει ακόμη αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα να παραμένει μετέωρη η οργάνωση των χρήσεων γης στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, έως τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, και τους γειτονικούς νομούς. Επισημαίνεται επίσης ότι η Υπουργική Απόφαση που θέτει προσωρινά όρους και περιορισμούς για την προστασία του φυσικού κεφαλαίου της περιοχής λήγει εντός του 2020. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να προχωρήσει ο χαρακτηρισμός του εθνικού πάρκου, που δεν έχει μόνο τοπική αλλά και εθνική σημασία, και παρεμποδίζεται η οικο-ανάπτυξη της περιοχής», αναφέρουν.

Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «η έγκαιρη εκπόνηση των Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, μέσω του αντίστοιχου έργου εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης, ύψους 17,5 εκατ. ευρώ που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο μόνος τρόπος ώστε μπορέσει η χώρα να αποφύγει τα μελλοντικά, υπέρογκα πρόστιμα». Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έλλειψη Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«ΘΕΜΑ: «Άμεση ανάγκη για έκδοση του ΠΔ Αξιού»

Μία από τις σοβαρότερες ελλείψεις της χώρας μας σε θέματα προστατευόμενων περιοχών αποτέλεσε η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου και θεσμών διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Παρότι η Ελλάδα διακρίνεται για το υψηλής ποιότητας και αξίας δυναμικό βιοποικιλότητας, με ευθύνη των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ελάχιστα ΠΔ εκδόθηκαν για τις περιοχές αυτές σε όλη τη χώρα. Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές εκδόθηκαν ΚΥΑ κατά παράβαση του νόμου, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν από το ΣτΕ, και έτσι να υπάρχει σοβαρό έλλειμμα προστασίας και διαχείρισης.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρά τους μνημονιακούς περιορισμούς εξασφάλισε χρηματοδότηση 17,5 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για όλες τις προστατευόμενες περιοχές στη χώρα, οι οποίες θα καταλήξουν σε Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές αυτές, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των ορίων οικονομικών δραστηριοτήτων και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα με το Ν. 4519/18 ολοκλήρωσε και το θεσμικό πλαίσιο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών καλύπτοντας όλες τις περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο προστασίας φυσικού περιβάλλοντος Natura 2000.

Ιδιαίτερα σε ευαίσθητες και με πολλές πιέσεις περιοχές προχώρησε κατά προτεραιότητα η σύνταξη Σχεδίων ΠΔ, έτσι ώστε οι περιοχές αυτές να μην  μείνουν απροστάτευτες.  Μία τέτοια περιοχή είναι αυτή του Δέλτα του Αξιού που οριοθετείται από τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή -Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή».

Για την περιοχή αυτή τα προηγούμενα χρόνια έγιναν όλα τα βήματα ώστε να εκδοθεί το ΠΔ για την προστασία της. Πιο συγκεκριμένα:

Στις 4/7/2018 βγήκε σε διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου», μέχρι τις 10/9/2018.

Με την ΥΑ 34315 (ΦΕΚ 176 ΑΑΠ/3-8-2017) δόθηκε παράταση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ολόκληρη την προστατευόμενη περιοχή για ένα έτος.

Με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669 (ΦΕΚ 294Δ/21-8-2018) τίθενται όροι και περιορισμοί για την προστασία του συνόλου της περιοχής με χρονική ισχύ ισχύ δύο (2) ετών, έτσι ώστε σε αυτό το διάστημα να εκδοθεί το ΠΔ που είχε εν τω μεταξύ βγεί σε διαβούλευση.

Στις 10/9/2018 πραγματοποιήθηκε ημερίδα διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν πλήθος εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγών, της αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων φορέων.

Στις 3/4/2019 απεστάλη επιστολή από το Γραφείο ΑΝΥΠΕΝ προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ για ολοκλήρωση της εξέτασης και της ενσωμάτωσης όλων των σχολίων της διαβούλευσης ώστε το σχέδιο ΠΔ να προωθηθεί προς τις νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου για τον τελικό νομικό έλεγχο και από εκεί στο ΣτΕ. Πράγματι αυτό έγινε και τον Ιούνιο του 2019 το σχέδιο ΠΔ ήταν στα χέρια της νομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΝ.

Επειδή η σπουδαιότητα της έκδοσης του Π.Δ. Αξιού για την οργάνωση των χρήσεων γης στα δυτικά της Θεσσαλονίκης μέχρι και τα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία, αλλά και στους γειτονικούς νομούς, και τον χαρακτηρισμό του ως εθνικού πάρκου είναι θεμελιώδης για την περιοχή και τη χώρα.

Επειδή με την μη ύπαρξη ΠΔ, παρατείνεται μια κατάσταση χωρίς κανόνες και νομιμότητα, διότι υπάρχει πρόβλημα αυθαιρεσίας στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα καθυστερεί η αξιοποίηση του δυναμικού του Εθνικού Πάρκου, και άρα η παραγωγή εισοδήματος και η ανάπτυξη.

Επειδή υπάρχει η ανάγκη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επειδή τον Αύγουστο του 2020 λήγει η ισχύς της ΥΑ για τους όρους και περιορισμούς στην περιοχή που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη οποιουδήποτε κανόνα προστασίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.      Πότε προβλέπεται η αποστολή του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Αξιού στο ΣτΕ, ώστε να αποφευχθεί να μείνει η περιοχή χωρίς οποιαδήποτε ρύθμιση προστασίας της;

2.      Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που δημιουργεί καθυστερήσεις στην αποστολή του σχεδίου ΠΔ στο ΣτΕ ή προτίθεται η νέα πολιτική ηγεσία να προβεί σε αλλαγές και τροποποιήσεις του σχεδίου ΠΔ;»

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Μάλαμα Κυριακή»

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση