Στη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε ταφή στοχεύει ο δήμος Χανίων

του Νίκου Αβουκάτου

Σε όλες τις σύγχρονες χώρες η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί πολύ σημαντικό κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας, που με τη σωστή κρατική εποπτεία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες και δημιουργεί πολύ σοβαρές ευκαιρίες ανάπτυξης  και απασχόλησης και υγιούς επιχειρηματικότητας.

Στους 60.083 τόνους έφτασε το 2015 η παραγωγή αστικών αποβλήτων του δήμου Χανίων, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στο τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης στερών αποβλήτων. Η μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων αφορά τα σύμμεικτα 49.404 τόνοι, τα ανακυκλώσιμα ήταν 6200 τόνοι, τα ανακυκλώσιμα -γυαλί 313 τόνοι, τα πράσινα απόβλητα 2360 τόνοι και τα ογκώδη 1806 τόνοι.

Για το 2016 η εκτιμώμενη παραγωγή είναι 60.684 τόνοι ενώ σε βάθος δεκαετίας εκτιμάται ότι το 2025 θα φθάσει τους 66.369 τόνους. Η ετήσια δαπάνη καθαριότητας έφτασε το 2015 στα 3.904.109 ευρώ.

Βασικός στόχος του σχεδίου και των δράσεων που προτείνει είναι το 2020 να μειωθούν τα αστικά απόβλητα που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή στο 35% καθαρού βάρους σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής του 1997, για τα βιοαπόβλητα στο 40% ,για τα ανακυκλώσιμα στο 65% του καθαρού βάρους για επαναχρησιμοποίηση τουλάχιστον για χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί.

Ένας ακόμα στόχος είναι η ταφή των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων να φθάσει κατά μέγιστο στο 30% της τρέχουσας παραγωγής.

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας (circular economy) και της ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων (resourses efficiency) η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας, καινοτομιών και νέων τεχνολoγιών στη διαχείριση των αποβλήτων με το  τοπικό σχέδιο  διαχείρισης αποβλήτων το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα στο Δήμο Χανίων

«Την περίοδο που άλλες ευρωπαϊκές χώρες οδεύουν προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων, το στοίχημα  στο Δήμο Χανίων είναι και πρέπει, ο τόπος μας από ουραγός σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με την καταδίκη του Κουρουπητού, να γίνει ένα θετικό παράδειγμα αλλαγής νοοτροπίας στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων», επισήμανε στη Greenagenda.gr o Μιχάλης Κοτζαμιχάλης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Χανίων.

Η σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων είναι κομβικής σημασίας διότι πρώτα από όλα είναι ζήτημα πολιτισμού, είναι ζήτημα περιβάλλοντος, είναι ζήτημα ποιότητας ζωής, είναι ζήτημα αλλαγής καταναλωτικού μοντέλου. Δεύτερον, είναι ζήτημα απορρόφησης κοινοτικών πόρων. Τρίτον, είναι θέμα ανάπτυξης διότι συνδέεται με τον τουρισμό, διότι δημιουργεί θέσεις απασχόλησης στις νέες μορφές ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων και διότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν μια πολύτιμη τεχνογνωσία που τις καθιστά διεθνώς ανταγωνιστικές στον τομέα αυτό.

«Τα επόμενα  χρόνια , στόχος μας είναι οι ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στο δήμο Χανίων να μειωθούν διότι θα γίνεται πρόληψη, μέσα από αειφόρα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, διαχείρισης αποβλήτων στην πηγή, αύξησης της ανάκλησης των υλικών και της ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα το απόβλητο που θα παραμένει δεν θα χρειάζεται τόσες μεγάλες μονάδες για τη διαχείρισή του», ανέφερε ο κ. Κοτζαμιχάλης.

«Μέχρι το 2020 πρέπει από τα τέσσερα ρεύματα διαλογής στην πηγή (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί) να πετύχουμε το 65% σε ανακύκλωση», πρόσθεσε και συμπλήρωσε:

«Μέχρι το 2030 ο στόχος πρέπει να φτάσει το 70% και άρα αυτό που θα μένει, ένα 30% να αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας  Στα παραπάνω ρεύματα πρέπει να αναφέρουμε και το οργανικό υπόλειμμα, το οποίο αποτελεί μια τεράστια εσωτερική αξία, από το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βιομάζα για την παραγωγή βιοκαυσίμων, κομπόστ και γενικότερα βιοαέριο κ.α».

Αναφορικά με την ανακύκλωση, το μέσο ποσοστό ανακύκλωσης εκτιμάται στο 11% επί των ΑΣΑ (~25% επί των ανακυκλώσιμων), το οποίο θεωρείται γενικά υψηλό σε σχέση με το μέσο ποσοστό ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση