Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δήμοι και κάτοικοι της Εύβοιας για τις ανεμογεννήτριες

Δήμοι και κάτοικοι της Εύβοιας προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ζητώντας να ακυρωθούν οι αποφάσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή τους.

Συγκεκριμένα, οι δήμοι Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου, όπως και εννέα κάτοικοι της Εύβοιας, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και του υπουργού Ανάπτυξης, όπως και ανάλογων αποφάσεων της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας, του Δασαρχείου, κ.λπ., με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες λειτουργίας αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε διάφορες τοποθεσίες της Εύβοιας, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου «Αιολικά Πάρκα Εύβοιας ισχύος 470,4 Μ.W.».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται διατάξεις τους Συντάγματος όσο και το Ενωσιακό και εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο, που διέπουν την κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

Επίσης, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα οι αποφάσεις αυτές παραβιάζουν τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικά δε, το κεφάλαιο που αναφέρεται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης που είναι «ο ακρογωνιαίος λίθος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Αναφέρεται ακόμα η παραβίαση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2001/42/ΕΚ που προβλέπει την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς δεν έχει εκπονηθεί η αναγκαία μελέτη.

Στο ίδιο αίτημα, σύμφωνα με την ΕΡΤ γίνεται λόγος για σοβαρούς κινδύνους, που εγκυμονούν οι εγκαταστάσεις, για την υγεία των κατοίκων λόγω της άμεσης γειτνίασης με τις υπό κατασκευή ανεμογεννήτριες στη θέση Αγριαχλαδιά.

Δήμοι και κάτοικοι υπογραμμίζουν δε, πως είναι «ψευδής και παραπλανητική η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» για το εν λόγω έργο ενώ τονίζουν ότι η άδεια που χορηγήθηκε, εκδόθηκε κατά πλάνη της διοίκησης, η οποία, με τη σειρά της βασίστηκε σε ψευδή στοιχεία.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση