Στο νέο ΠΑΑ η αγορά και εγκατάσταση οινάμπελων

Συνάντηση με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης. Kατά την συνάντηση ο ΚΕΟΣΟΕ έθεσε στον κ. Μπόλαρη κρίσιμα θέματα του αμπελοοινικού κλάδου.

Συγκεκριμένα τέθηκαν:

α) η εξέλιξη στο ζήτημα της χρηματοδότησης των νέων Αδειών Φύτευσης με βάση ελληνικό αίτημα προς τον Επίτροπο Γεωργίας Phil Hogan,

β) η στρέβλωση που έχει προκαλέσει στον κλάδο η επιβολή ΕΦΚ εξαιτίας της έξαρσης των παράνομων διακινήσεων οίνου και οι διαδικασίες ελέγχου που επιβάλλεται να ενεργοποιηθούν,

γ) το ζήτημα της απόσυρσης της επιβάρυνσης του ΕΦΚ,

και δ) η αναγκαιότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ελληνική αμπελουργία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι με την Υ.Α. σχετικά με τη διαχείριση των νέων αδειών φύτευσης αμπέλου δίνεται η δυνατότητα στη χώρα μας για νέες φυτεύσεις σε εκτάσεις ισοδύναμες με το 1% της ήδη φυτεμένης έκτασης, δυνατότητα που θα αυξήσει κατά 6.500 περίπου στρέμματα τους ελληνικούς αμπελώνες.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το ΥΠΑΑΤ, λαμβάνοντας υπ΄όψιν το διαρθρωτικό πρόβλημα του μικρού και πολυκερματισμένου αμπελουργικού κλήρου, ιδιαίτερα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές της πατρίδας μας, καθώς και την δυσχερή οικονομική συγκυρία για τους παραγωγούς της χώρας, προκειμένου να ενισχυθούν οι μικροί και μεσαίοι αμπελουργοί ούτως ώστε να μη χαθούν τα δικαιώματα νέων αμπελοφυτεύσεων, προέβη στις εξής ενέργειες:

α) έθεσε στις 26/4/2016 στη Διαχειριστική Επιτροπή της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς την αναγκαιότητα υποστηρικτικής χρηματοδότησης των νέων φυτεύσεων αμπέλου. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι οι νέες φυτεύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Στη συνέχεια το ΥΠΑΑΤ επανήλθε με έγγραφο της 10-5-2016 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Δ/νση Γεωργίας C.2 Τμήμα Οίνου, υπογραμμίζοντας την άμεση ανάγκη υποστηρικτικής ενίσχυσης των αμπελουργών, παράλληλα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου μη μείνουν αδιάθετα δικαιώματα νέων φυτεύσεων, διότι σύμφωνα με το άρθρο 64 του Καν(ΕΚ) αριθμ. 1308/2013 δίνεται η δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις να αυξήσουν το μέγεθός τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός συμφωνώντας με την διαπίστωση ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά, λόγω της αύξησης παράνομης διακίνησης οίνου, αναφέρθηκε στην συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομίας (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου), τον ΕΦΕΤ, και την Οικονομική Αστυνομία, συνεργασία που στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις υγιείς και νόμιμες επιχειρήσεις αφ΄ ενός και ζημιώνει τα δημόσια έσοδα αφ΄ ετέρου.

Εν κατακλείδι, ο Αναπληρωτής Υπουργός υπογράμμισε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ελληνική αμπελουργία, κατά το πρότυπο του αντίστοιχου στρατηγικού σχεδιασμού για τον ελληνικό οίνο, αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου και στην κατεύθυνση αυτή απαιτούνται οι κρίσιμες συνέργειες όλων των συναρμόδιων φορέων (υπηρεσιακών, επιστημονικών, επιχειρηματικών, εξαγωγικών) για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, αφού η αμπελουργία είναι, και ως τέτοια αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση, μια εξαιρετική και δυναμική πρόκληση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση