Στο α' τρίμηνο του 2017 το νέο πρόγραμμα για την περιβαλλοντική βιομηχανία

του Θοδωρή Καραουλάνη

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε, σε συζήτηση στη Βουλή, ότι το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που είναι ειδικά σχεδιασμένο για την περιβαλλοντική βιομηχανία θα ξεκινήσει το μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017.

Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση, μέσω της τότε Υφυπουργού Βιομηχανίας Θεοδώρας Τζάκρη είχε προαναγγείλει το νέο αυτό πρόγραμμα το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης που μίλησαν χθες στη Greenagenda, το πρόγραμμα «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» έχει ήδη πάρει το πράσινο φως από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Έρευνα, Καινοτομία. Ήδη οι υπηρεσίες του Υπουργείου προχωρούν, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, στην προετοιμασία τόσο των προσκλήσεων προς τους δικαιούχους όσο και η οριστικοποίηση των οδηγών εφαρμογής για την υλοποίηση του προγράμματος.

Παρατηρείται βέβαια μια μικρή καθυστέρηση, καθώς ο αρχικός στόχος ήταν οι προσκλήσεις να εκδοθούν εντός του έτους, αλλά είναι μάλλον δικαιολογημένες για πρακτικούς λόγους (όπως ο ανασχηματισμός που μεσολάβησε) όσο και για ουσιαστικούς λόγους, καθώς είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται ένα τέτοιο πρόγραμμα στη χώρα μας ειδικά για την ενίσχυση της (ιδιωτικής) περιβαλλοντικής βιομηχανίας και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που ασχολούνται με ή θέλουν να ασχοληθούν την αξιοποίηση αποβλήτων, τη παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών από επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κλπ.

Το Πρόγραμμα αφορά στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα έχουν σκοπό αποκλειστικά την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων.

Στόχος των επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δράση πρακτικά αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας.

Με την εφαρμογή της δράσης το Υπουγρείο ευελπιστεί ότι θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου μέσω της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον» ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ) και αφετέρου συμβάλλει στην δημιουργία αλυσίδων αξίας, σε συνέργια και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στους (9) Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία τα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενισχυθούν θα πρέπει να έχουν διάρκεια 36 μήνες.

Αποδέκτες –Δικαιούχοι  του Προγράμματος θα είναι επιχειρήσεις (και πιθανόν φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας) που δραστηριοποιούνται στο σύνολο σχεδόν των οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά υπό μία αυστηρή προϋπόθεση: το επενδυτικό σχέδιο που θα καταθέσουν να εμπίπτει ενδεικτικά στους κωδικούς ΚΑΔ που αφορούν ακριβώς την αξιοποίηση αποβλήτων, δηλαδή τους κωδικούς ΚΑΔ (κατά NACE 2008) όπως: 36, 37, 38, 39 καθώς και τους κλάδους 20.59.59.01, 20.59.59.02.

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται όμως ότι από την «προίκα» αυτήν των 30 εκατομμυρίων υπολογίζεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα του ΕΠΑνΕΚ ότι δημόσια δαπάνη θα αποτελέσουν τα 15 εκατομμύρια, γεγονός που προδιαθέτει για maximum επιδότηση (μεσοσταθμικά) της τάξεως του 50%.

Τα ακριβή στοιχεία αναμένουμε να τα δούμε με την πρόσκληση, καθώς παίζει ρόλο και ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

Πάντως ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων  θα κυμαίνεται από 250.000 ως 2.500.000 €.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση