Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η ΕΑΣ Νάξου για πατάτες και γάλα

Σε αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά πατάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων για πιθανή παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου (ΕΑΣ Νάξου), προχωρεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ εισηγείται αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 ν. 3959/2011.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 21 Δεκεμβρίου 2017 για να εξετάσει, λόγω του κατεπείγοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη σχετική εισήγηση της Ε.Α, «περί του άν μπορεί να πιθανολογηθεί παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από την ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ) που δραστηριοποιείται στην αγορά πατάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων».

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στην ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και επικεντρώθηκε στο να ελέγξει τη συμπεριφορά και τον ρόλο της ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ, και ιδίως την από 29η Νοεμβρίου ανακοίνωσή της σύμφωνα με την οποία η ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ενημέρωνε τους πατατοπαραγωγούς της Νάξου επικαλούμενη την προστασία δήθεν του δημόσιου συμφέροντος, ότι με βάση ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης της 24.11.2017: «Όποιος από τους πατατοπαραγωγούς, χωρίς εξαίρεση, παραβιάσει την απόφαση του Δ.Σ. και διαθέσει την πατάτα της χειμερινής εσοδείας, πριν της 24-12-2017, τότε η τιμή του γάλακτος που παραδίδει στην ΕΑΣ θα μειώνεται για όλο το 2018 στο μισό ποσό απ' αυτό που πληρώνεται σήμερα».

Κατά την άποψη της ΓΔΑ τυχόν συμμόρφωση των μελών της ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ με την ως άνω απόφαση πιθανολογείται ότι, ενόψει και της επικείμενης εορταστικής περιόδου, είναι ικανή να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά της πατάτας, καθώς θα περιοριστεί η διάθεση των πατατών χειμερινής καλλιέργειας εις βάρος, τόσο των παραγωγών της Νάξου όσο και των καταναλωτών, αλλά ενδέχεται να έχει αντίκτυπο και στην αγορά προμήθειας γάλακτος, μέσω της μειωμένης στο ήμισυ τιμής αγοράς γάλακτος, η οποία δύναται να προκαλέσει σημαντική ζημία εις βάρος των παραγωγών.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση