Στρατηγική αλιείας για τη Μαύρη Θάλασσα

Την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της επιστημονικής θαλάσσιας έρευνας στην περιοχή της Μαύρης  Θάλασσας  επεσήμανε  ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλά με αφορμή   της υπερψήφιση   από  το Ευρωπαικο Κοινοβούλιο    της   έκθεσης   που σχετίζεται με την   τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας στην  συγκεκριμένη   θαλάσσια περιοχή.

 

«Η Έκθεση της Επιτροπής Αλιείας  είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει συντονισμένη δράση από τους παράγοντες του αλιευτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στα ιδιαίτερα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα της περιοχής» επεσήμανε ο κ. Τσουκαλας.

Ένας θεσμοθετημένος συντονισμός θα μπορούσε να επιφέρει άμεσα οφέλη για την προστασία των βιοτικών πόρων των αλιέων, να διασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές, να προστατεύσει την οικολογική ισορροπία αλλά και τους αλιευτικούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης λεκάνης αναφέρει  ο  ευρωβουλεύτης της ΝΔ  .

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε το γεγονός ότι όλα τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας, και κυρίως τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα υποψήφια για ένταξη κράτη, οφείλουν να σέβονται τη σχετική κοινοτική νομοθεσία κατά την άσκηση αλιευτικών και μη δραστηριοτήτων και να στοχεύουν στη βιωσιμότητα όχι μόνο των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και του αλιευτικού τομέα. Σε αυτό θα μπορούσε να προστεθεί και ο σημαντικός ρόλος των διμερών συνεργασιών και των διεθνών συμφωνιών, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα κράτη της συγκεκριμένης λεκάνης δεν είναι μέλη της ΕΕ.

 

 

 

«Ένας καλύτερος συντονισμός στην περιοχή θα μπορούσε να επιφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα θετικά αποτελέσματα στο πεδίο της προστασίας των αλιευτικών πόρων της περιοχής, της διασφάλισης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών και της οικολογικής ισορροπίας στα θαλάσσια οικοσυστήματα της περιοχής»,  κατέληξε  ο κ. Τσουκαλας

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!