Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων της λεκάνης του Ανθεμούντα

Συνάντηση διαβούλευσης για το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 6.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ραιδεστού. Η συνάντηση  διοργανώνεται από τους Δήμους Θέρμης και Πολυγύρου και την Αναπτυξιακή  Εταιρεία Ο.Τ.Α., ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «MED -WATERinCORE».

 Από τον Ιούνιο του 2009 υλοποιείται, ως συνέχεια του έργου LIFE WATERAGENDA, το έργο WATERinCORE το οποίο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων μέσα από τη βιώσιμη διαχείριση τους και την ενίσχυση της κοινής ευθύνης στην περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του έργου, το επόμενο διάστημα πρόκειται να υλοποιηθεί διαδικασία δημόσιας ενημέρωσης και διαβούλευσης με σκοπό τη συνέχιση της προσπάθειας για ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων και των  πολιτών στην εφαρμογή τοπικών δράσεων στη διαχείριση υδάτων. Πυρήνα της διαβούλευσης αποτελεί το Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτινων  Πόρων της Λεκάνης Απορροής του Ανθεμούντα, το οποίο και αναπτύχθηκε στοπλαίσιο του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των υδάτινων πόρων, τις  υποδομές και τις δομές διαχείρισής τους καθώς και την προηγούμενη εμπειρία της περιοχής σε θέματα συμμετοχής του κοινού. Οι επιμέρους στρατηγικές του σχεδίου θα αποτελέσουν τη βάση για συζήτηση και προβληματισμό των τοπικών φορέων  κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο. Οι προτάσεις τον  φορέων θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης, με ορίζοντα πενταετίας, για την  προστασία και τη βελτίωση των υδάτινων πόρων της λεκάνης.

 Η περίοδος διαβούλευσης θα διαρκέσει έως το Μάρτιο του 2012 και οι τοπικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή διατυπώνοντας τις απόψεις τους στις συναντήσεις που θα υλοποιηθούν την περίοδο αυτή, καθώς και με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου που είναι αναρτημένο στη ιστοσελίδα του έργου, www.waterincore.eu.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!