Συγκροτήθηκε η επιτροπή για τους διαγωνισμούς των μελετών για τις Natura

Συγκροτήθηκε η πενταμελής Επιτροπή για τη διεξαγωγή των δύο ανοικτών διαγωνισμών του έργου εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια των ακόλουθων δύο διαγωνισμών:

- «Εκπόνηση ΕΠΜ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000» και
- «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000».

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, που αναδείχθηκαν μέσω κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, είναι:

1. Ιωάννης Μητσόπουλος, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β’ υπάλληλος της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής
2. Αναστάσιος Πουρνάρας του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α’ υπάλληλος της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής
3. Αικατερίνη Στυλογιάννη του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α’ υπάλληλος της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής
4. Ελένη Γιορταμάκη του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α’ υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
5. Ιωάννης Ξιφαράς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας

Τα αναπληρωματικά μέλη είναι:

1. Μαρία Μητσέλου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’ υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
2. Αμαλία Μαρία Κουτσογιάννη του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Γ’ υπάλληλος της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής
3. Χαράλαμπος Βερβέρης του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α’ υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
4. Χρήστος Χρυσομάλλης του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’ υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
5. Κωνσταντίνος Μπούρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ως εκπρόσωπος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το φυσικό αντικείμενο των δύο διαγωνισμών αντίστοιχα είναι:

1. Η σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη χώρα, μέσω της εκπόνησης 11 μελετών, με στόχο τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων αυτών περιοχών καθώς και η σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης για τις ίδιες περιοχές.

2. Ο συντονισμός των 11 μελετών για τη σύνταξη των ΕΠΜ και των Σχεδίων Διαχείρισης για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη χώρα. Περιλαμβάνει επίσης για το σύνολο σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων αυτών περιοχών και τη σύνταξη των σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων για την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης.

Χρέη Προέδρου θα εκτελεί η Ελένη Γιορταμάκη με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Στυλογιάννη, ενώ χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Αμαλία Μαρία Κουτσογιάννη με αναπληρωτή τον Χαρίλαο Νικοκάβουρα.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση