Ομάδα εργασίας για τις διαχειριστικές μελέτες δασών

Τη Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την εξέταση προτάσεων που αφορούν τη Σύνταξη νέων Προδιαγραφών Διαχειριστικών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Υπηρεσία
1. Δημήτριος Βακάλης, με αναπληρώτρια την Κλεάνθη Παυλίδου
Δασολόγοι Δ/νση Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής, ΥΠΕΝ
2. Γήτας Ιωάννης Δασολόγος Καθηγητής ΑΠΘ
3. Κακούρος Πέτρος Δασολόγος ΕΚΒΥ
4. Καραμανίδης Αθανάσιος Δασολόγος Δ/νση Δασών Έβρου
5. Κωνσταντινίδου Ελισάβετ Δασολόγος Δασαρχείο Δράμας
6. Σαράφης Φίλιππος Δασολόγος Δ/νση Δασών Καστοριάς
7. Κουράκλη Περιστέρα Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον κο Παπασπυρόπουλο Κωνσταντίνο, Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου της Ομάδας Εργασίας αναλαμβάνει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, Δημήτριος Βακάλης, με αναπληρώτριά του την Κλεάνθη Παυλίδου, υπάλληλο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με την απόφαση, είναι η σύνταξη και υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης Σχεδίου Προδιαγραφών Διαχειριστικών Μελετών Δασών και Δασικών Οικοσυστημάτων προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής για δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Όπως περιγράφεται, «στα πλαίσια λειτουργίας της, η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας, δύναται να καλεί και να ζητά τις απόψεις ειδικών επιστημόνων, καθηγητών, υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών, καθώς επίσης να συνεργάζεται με τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με επιστημονικούς φορείς καθώς και με οποιονδήποτε άλλο φορέα θεωρεί αναγκαίο και κρίνει ότι διαθέτει τις σχετικές γνώσεις, την εξειδίκευση και την εμπειρία στα θέματα αυτά».

Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες της το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν τις 30 Απριλίου του 2018. Τα μέλη της παραπάνω Ομάδας Εργασίας δεν θα αμείβονται. Τα έξοδα για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των μελών της Ομάδας Εργασίας θα καλύπτονται από τις Υπηρεσίες και τους Φορείς όπου ανήκουν.

Η απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση