Συγκροτήθηκε ξανά η Επιτροπή «Φύση 2000»

του Θοδωρή Καραουλάνη

Επιτέλους! Με αρκετούς μήνες καθυστέρηση, η κυβέρνηση συγκρότησε εκ νέου την Επιτροπή «Φύση 2000». Είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας κυβέρνησης και έντονα προβλήματα λειτουργίας και στελέχωσης, ενώ στα τέλη Γενάρη είχαν υπάρξει και οι σχετικές παραιτήσεις. Έστω και με αυτή την καθυστέρηση γίνεται ένα πρώτο βήμα προκειμένου να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει εκ νέου αυτό το κεντρικό όργανο του κράτους που είναι πολύ σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος. Και μάλιστα αυτή τη φορά επιλέγεται για τη θέση του προέδρου ένας ερευνητής και για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου ένας εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης!

Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας. Η απρόσκοπτη λειτουργία της αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ν. 3937/2011, άρθρο 19).

Με την εκ νέου συγκρότησή της που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες και σύντομα ξεκινά τη λειτουργία της, θα ξεμπλοκάρει σειρά «κολλημένων» υποχρεώσεων, όπως είναι οι γνωμοδοτήσεις για σοβαρές περιβαλλοντικές αλλά και επενδυτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής «Φύση 2000» είναι ο έλεγχος τήρησης και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο και όπως εκάστοτε ισχύει, για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας), αλλά και για το σύνολο του Εθνικού χώρου (πέραν του δικτύου Natura 2000). Παράλληλα η Επιτροπή «Φύση 2000» ενεργεί και ως Εθνική Επιτροπή Προστατευομένων Περιοχών με σκοπό το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών. Αυτό προβλέπεται στο νόμο 2742/1999 (άρθρο 17), αν και με περιορισμένη ως σήμερα εφαρμογή. Έτσι η Επιτροπή «Φύση 2000» οφείλει να ασκεί σειρά αρμοδιοτήτων για το σκοπό αυτό όπως, μεταξύ άλλων, να καταγράφει, ταξινομεί, συντονίζει, ελέγχει και αξιολογεί το έργο και τις δραστηριότητες των φορέων διαχείρισης, να εισηγείται στα αρμόδια Υπουργεία τα γενικότερα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη των υπό προστασία περιοχών και να εισηγείται για την κατανομή πόρων στους φορείς διαχείρισης ώστε να εκπληρώσουν το σκοπό τους

Αποτελείται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν την επιστημονική κοινότητα, τη Διοίκηση και τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Η Επιτροπή «Φύση 2000» συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 2002, με πρόεδρο τον Γιάννη Μπουτάρη και αντιπρόεδρο τον Ν.Σ. Μάργαρη και λειτούργησε για περίπου δύο χρόνια. Η δεύτερη συγκρότηση της επιτροπής έγινε τον Φεβρουάριο 2014 με πρόεδρο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Θάνο, και αντιπρόεδρο τον επίκουρο καθηγητή Αθανάσιο Τσίκληρα, η οποία διατηρήθηκε, με αρκετά προβλήματα συγκρότησης και λειτουργίας μέχρι πρόσφατα. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη και Γιάννη Τσιρώνη Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Λυκούσης Βασίλειος (διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ) και αναπληρωτής πρόεδρος η Χριστοπούλου Ιόλη (εκπρόσωπος του WWF Ελλάς) που αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Η αναλυτική συγκρότηση της επιτροπής, που έχει σοβαρό επιστημονικό αλλά και επιτελικό ρόλο να παίξει, έχει ως εξής:

1. Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού :
- Ευαγγελία Ζήρα του Θωμά, ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη του Β΄τμήματος της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παπανικολάου του Μελετίου, Φυσικό, ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Γ΄, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
2. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Μαρία Παπαευθυμίου του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Ε΄ της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με αναπληρώτρια την Μαρία Οικονόμου του Αποστόλου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ4 Ιχθυολόγων, με βαθμό Δ΄, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Συλλεκτικής Αλιείας της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων.
3. Από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
- Βασιλική Μασούρα του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με αναπληρωτή τον Θωμά Δουληγέρη του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
4. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:
- Αλεξάνδρα Σαλίχου του Αναστασίου, Αρχαιολόγο, μόνιμη υπάλληλο του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Φλώρου του Σπυρίδωνα, Αρχαιολόγο, μόνιμη υπάλληλο του Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
5. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
- Ζώμπος Ιωάννης του Σπυρίδωνα, Ανθυποπλοίαρχο, Υπάλληλο του ΥΝΑ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ>/Δ/νσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος με αναπληρώτρια την Κουζίλου Σταυρούλα του Νικολάου, Υποπλοίαρχο, Υπάλληλο του ΥΝΑ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΥ/ΔΕΛΑΛ.
6. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
− Αλβανόπουλος Γιώργος του Χαράλαμπου, Βιολόγο, Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή τον Μπόκαρη Νικόλαο του Δημητρίου, Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο, ΠΕ2 Δασολόγων, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
7. Μαρία Πανίτσα του Ευάγγελου, Βιολόγο, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, με αναπληρώτρια την Πηνελόπη Δεληπέτρου του Χρήστου, ΕΔΙΠ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Βοτανικής.
8. Καλλιμάνη Αθανάσιο του Σωτηρίου, Βιολόγο, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών με αναπληρωτή τον Δημητρακόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, Περιβαλλοντολόγο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Οικολογίας.
9. Παρμακέλη Αριστείδη του Κυριάκου, Βιολόγο, Επίκουρο Καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναπληρωτή τον Λεονάρδο Ιωάννη του Δημητρίου, Βιολόγο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας
10. Τσιριπίδη Ιωάννη του Δημητρίου, Δασολόγο, Επίκουρο Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αναπληρωτή τον Γκανάτσα Πέτρο του Παντελή, Δασολόγο, Επίκουρο Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Δασοπονίας
11. Τσίκληρα Αθανάσιο του Χαράλαμπου, Βιολόγο, Επίκουρο Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αναπληρωτή τον Παναγιωτίδη Παναγιώτη του Θεοχάρη, Ωκεανολόγο, Τακτικό Ερευνητή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Θαλάσσιας Βιολογίας
12. Οιχαλιώτη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, Γεωπόνο, Επίκουρο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Τσαντίλα Χρίστο του Δημητρίου, Γεωπόνο, Τακτικό Ερευνητή του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της εδαφολογίας.
13. Χριστοπούλου Ιόλη του Κωνσταντίνου, Υπεύθυνη για το Φυσικό Περιβάλλον, εκπρόσωπο του WWF Ελλάς, με αναπληρώτρια την Ντεμίρη Κωνσταντίνα του Παναγιώτη, Περιβαλλοντολόγο, Υπεύθυνη Πολιτικής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας
14. Καλλιαμπέτσο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτων, εκπρόσωπο του
Πανελληνίου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με αναπληρώτρια την Ρουμελιώτη Ναταλία του Δημητρίου, Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Θεμάτων Παράκτιας Διαχείρισης του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.
15. Λυκούση Βασίλειο του Παναγιώτη, Φυσιογνώστης - Ωκεανογράφος, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Νίκου του Κωνσταντίνου, Δασολόγο, Προϊστάμενο Τμήματος Δασικών Χαρτών στην ΕΚΧΑ Α.Ε.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση