Συμπαραγωγή ενέργειας από τον ήλιο και τη γη για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Δύο φυσικοί πόροι της Ελλάδας, ο ήλιος και γη, βρήκαν για πρώτη φορά τη «σύνδεση» που χρειάζονταν για να απελευθερώσουν όλα τα οφέλη από την αξιοποίησή τους. Υπεύθυνο για τη σύνδεση αυτή είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, οι ερευνητές του οποίου, υιοθετώντας μία καινοτόμο προσέγγιση, σχεδίασαν και υλοποίησαν την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στον Δήμο Τοπείρου στον Νομό Ξάνθης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Η μονάδα, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENERGEIA, ενισχύει την προοπτική παραγωγής πράσινης ενέργειας από υβριδοποιημένα συστήματα ΑΠΕ (ηλιακή, βιοαέριο, γεωθερμία), στηρίζοντας τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ελέγχοντας μηχανισμούς μείωσης τους κόστους ενέργειας.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παντελής Μπότσαρης, αναφέρει στην εφημερίδα «Ύπαιθρο Χώρα» πως «το έργο κατασκευάστηκε με σκοπό να ικανοποιήσει απαιτήσεις ηλεκτρικής, αλλά και θερμικής ενέργειας. Έτσι, συνδυάζει την εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας, που προέρχεται από ένα γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας, καθώς επίσης και αυτής που προέρχεται από το ηλιοθερμικό πεδίο. Η θερμική ενέργεια που παράγεται καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές απαιτήσεις των θερμοκηπίων και του κομποστοποιητή, που βρίσκονται εντός του πάρκου στο οποίο έχει κατασκευαστεί η μονάδα, καθώς και της τηλεθέρμανσης ενός δημόσιου κτηρίου».

Παραγωγή ενέργειας

Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει την ηλιακή, μέσω ηλιακών παραβολικών κατόπτρων, και τη γεωθερμική ενέργεια, για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία συγκεντρώνεται σε μία δεξαμενή αποθήκευσης ενέργειας, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί έναν κομποστοποιητή παραγωγής βιοαερίου αλλά και μία θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Η τελευταία χρησιμοποιεί τη γεωθερμική ενέργεια για τη θέρμανση των χώρων της.

Ο κ. Μπότσαρης τονίζει πως «η εφαρμογή ΑΠΕ βοηθούν στην παραγωγή ενέργειας από τοπικές πηγές, π.χ. γεωθερμία, άνεμο, ήλιο, βιομάζα, μειώνοντας έτσι το εμπορικό ισοζύγιο από την εισαγωγή συμβατικών καυσίμων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην βιωσιμότητα βιοτεχνιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, π.χ. ηλιακά ζυθοποιεία, τυροκομεία κ.λπ.».

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει σκοπό να συνεχίσει τη δράση του με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μείωση του κόστους. Ο Π. Μπότσαρης αναφέρει πως «Το ερευνητικό μας ενδιαφέρον τώρα στρέφεται προς την παραγωγή ψύξης με απορρόφηση θερμότητας για χρήση σε βιοτεχνικές/θερμοκηπιακές εφαρμογές καθώς και στην δημιουργία ενός μικρού βιοτεχνικού πάρκου γύρω από την εγκατάστασή μας».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση