Συμφωνία για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Συμφωνία γενικής προσέγγισης όσον αφορά στην αναθεώρηση της Οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση επετεύχθη χθες στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος.

Στην παρέμβασή του ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι η ολοκλήρωση της αναθεώρησης της συγκεκριμένης Οδηγίας είχε εξαρχής τεθεί ως προτεραιότητα από την Ελλάδα, καθώς συνδέεται με αίτημα των Ευρωπαίων πολιτών για διασφάλιση εχέγγυων όσον αφορά στην υγεία, στην περιβαλλοντική προστασία και στο δικαίωμα στο νερό.

Σε συνέχεια τοποθετήσεών του σε προηγούμενα Συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στο νερό αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών, όπως αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, ψηφίσματα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, άλλα και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), οι οποίοι όχι μόνο αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το περιβάλλον, αλλά θα πρέπει να αποτελέσουν τα δομικά συστατικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το άρθρο για την πρόσβαση στο πόσιμο νερό, η Ελλάδα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, εξακολουθεί να υποστηρίζει ισχυρότερες διατυπώσεις, με σαφή αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να διασφαλιστεί η θεσμική θωράκιση του ανθρώπινου δικαιώματος, αναγνωρίζοντας ωστόσο και την ανάγκη συμβιβαστικής λύσης για να προχωρήσει η αναθεώρηση.

Επίσης, ο κ. Φάμελλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις σημαντικές βελτιώσεις της Οδηγίας όσον αφορά στην προσέγγιση βάσει κινδύνου και την ευθυγράμμιση με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα θα προτιμούσε ισχυρότερες διατάξεις όσον αφορά στην ενεργητική και παθητική διάσταση της πληροφόρησης του κοινού, σε συμφωνία με τις διατάξεις της Σύμβασης Άαρχους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο ίδιος εστίασε στη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην υιοθέτηση της πρότασης από το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, όπως επίσης και στην πρόοδο των συζητήσεων λοιπών θεμάτων που σχετίζονται με το νερό, όπως η πρόταση Κανονισμού για τις ποιοτικές παραμέτρους επαναχρησιμοποίησης υδάτων ως στοιχείο της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η ενδεχόμενη πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα.​

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση