Συμφωνία για τη χρηματοδότηση της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Κατά τη διάρκεια του Τριλόγου μεταξύ του Συμβουλίου που προεδρεύει η χώρα μας, του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διεξήχθη χθες, ως αργά, στις Βρυξέλλες, επήλθε συμφωνία για όλα τα βασικά εκκρεμή πολιτικά ζητήματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).   

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:

Κατανομή του συνολικού Προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ,  ύψους  6,4 εκατομμύρια ευρώ, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε η αύξηση της χρηματοδότησης και των ποσοστών της κοινοτικής συμμετοχής για τις δαπάνες ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη συλλογή αλιευτικών και επιστημονικών δεδομένων για την αλιεία.

Προϋποθέσεις χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ της αντικατάστασης του κινητήρα των αλιευτικών σκαφών. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε  στα σκάφη της παράκτιας αλιείας.

Χρηματοδότηση της προσωρινής παύσης των αλιευτικών σκαφών σε περίπτωση διακοπής αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων χωρών.     

Η προώθηση της δημιουργίας του νέου αυτού εργαλείου σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το δημοσιονομικό πλαίσιο, υπήρξε η βασική και πιο καίρια από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για τον τομέα της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών.

Με αφορμή την επιτυχή κατάληξη του χθεσινού Τρίλογου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε:

«Η ευτυχής κατάληξη του Τριλόγου αποτελεί σημαντική επιτυχία για την νέα Αλιευτική πολιτική της Ε.Ε. και  την Ελληνική Προεδρία. Το χθεσινό αποτέλεσμα θέτει τα θεμέλια για την έγκαιρη υιοθέτηση του Κανονισμού, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των πολιτικών και των μέτρων της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και για τη διαμόρφωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αλιείας για την περίοδο 2014-2020.

Η υιοθέτηση του Κανονισμού για το ΕΤΘΑ αποτελούσε κύρια προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας. Η Ελληνική Προεδρία πλέον θα φροντίσει για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών υιοθέτησης του κανονισμού από το Συμβούλιο και την υπογραφή της τελικής πράξης το ταχύτερο δυνατόν. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και την Ελληνίδα Επίτροπο κα Δαμανάκη για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν και το  εποικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν για την επίτευξη της  σημαντικής αυτής συμφωνίας για την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες της Ευρώπης.

Η αναθεώρηση της ΚΑλΠ μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αλιευτικής διαχείρισης και επομένως στη διασφάλιση της προστασίας των χωρικών υδάτων της χώρας μας, για τις μελλοντικές γενιές. Συγχρόνως, η αναθεώρηση θα υποστηρίξει την ορθολογική ανάπτυξη του τομέα, τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές και τελικά την προμήθεια των καταναλωτών με υγιεινό ψάρι, αποτέλεσμα ορθολογικής αλιείας.

Η “Γαλάζια Ανάπτυξη” της χώρας μας που “πατά” στη θάλασσα αποτελεί εξίσου σημαντική προτεραιότητα του ΥπΑΑΤ όπως και η “Πράσινη Ανάπτυξη” που “πατά” στη γη μας».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!