Συνέδριο της HELMEPA στα Ποσειδώνια 2012 για μια φιλικη προς το περιβάλλον ναυτιλία

 

 

 

Στο βήμα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA, Δρ. Ιωάννης Κούστας

Ο βαθμός στον οποίο τα διαθέσιμα τεχνολογικά και λειτουργικά μέσα υποστηρίζουν μία περιβαλλοντικά φιλική ναυτιλιακή βιομηχανία ήταν το βασικό θέμα του Συνεδρίου της HELMEPA για το σύγχρονο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και Λειτουργία των Πλοίων. Σηματοδοτώντας τα 30 χρόνια λειτουργίας της HELMEPA, σκοπός του συνεδρίου ήταν να διαδώσει ευρύτερα το εθελοντικό πνεύμα της Ένωσης για την πρόληψη της ρύπανσης και την ασφάλεια στη θάλασσα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

 Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA, Δρ. Ιωάννης Κούστας, έθεσε το πλαίσιο για τη συνύπαρξη ενός συνεχώς εξελισσόμενου καινοτόμου εμπορικού στόλου και της προστασίας του περιβάλλοντος, κάνοντας αναφορά στο όραμα των ιδρυτών της HELMEPA για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης τόσο στους ναυτικούς όσο και στους πλοιοκτήτες.

 Ο Γενικός Διευθυντής της HELMEPA, Δημήτρης Μητσάτσος, παρουσίασε την εξέλιξη της Ένωσης μέσα από τα επιτεύγματά της τα τελευταία 30 χρόνια.

 Το κύριο πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε παρουσιάσεις από τους                             Tor Svensen, DNV President Maritime, Oil & Gas, Καθηγητή Χαρίλαο Ψαραύτη από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Patrick Janssens, ABS Vice President LNG, Sun Bin Yim, SAMSUNG Heavy Industry, Naval Architecture, Assistant Manager and Member of the Project Planning Team, και Δημήτρη Βασταρούχα, Τεχνικό Διευθυντή και Αναπληρωτή CEO της DANAOS Shipping.

 Οι ειδικοί παρουσίασαν σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία  όπως η διαχείριση του θαλάσσιου έρματος και οι εκπομπές αέριων ρύπων. Στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων έγινε αναφορά στον καινοτόμο σχεδιασμό του πλοίου, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και κυρίως υγροποιημένου φυσικού αερίου  (LNG) καθώς και σε ελπιδοφόρα λειτουργικά μέτρα όπως μείωση ταχύτητας (slow steaming), βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μηχανής και βελτίωση της απόδοσης της προπέλας.

 Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  Ν. Λίτινας συνεχάρη τη HELMEPA για το μακροπρόθεσμο έργο της στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης. Η επιτυχημένη αυτή εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερους από 150 συμμετέχοντες να ενημερωθούν για την πολυπλοκότητα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πιθανές λύσεις για μια πιο «πράσινη» ναυτιλία.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!