Συνεργάτη για πλήρη ή μερική απασχόληση αναζητεί η «Καλλιστώ»

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» ζητεί συνεργάτη/ιδα πλήρους ή μερικής απασχόλησης για δράσεις σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά έργα με επικέντρωση στην κοινωνική διάσταση της διαχείρισης και προστασίας των  μεγάλων σαρκοφάγων (human dimensions actions).

Περιγραφή θέσης:

-Σχεδιασμός, υλοποίηση, συντονισμός και αξιολόγηση δράσεων με επικέντρωση στην κοινωνική διάσταση της διαχείρισης και προστασίας των μεγάλων σαρκοφάγων.

-Συλλογή και ανάλυση δεδομένων από σχετικές δράσεις.

Συγγραφή αναφορών των σχετικών δράσεων και περιλήψεων για λόγους επικοινωνίας/διάχυσης των  αποτελεσμάτων των σχετικών έργων.

Συμμετοχή σε συναντήσεις (διαδικτυακές ή με φυσική παρουσία) για τον συντονισμό σχετικών δράσεων (εσωτερικές συναντήσεις με συνεργάτες της «Καλλιστώ» ή συναντήσεις με εταίρους έργων).

Σχεδιασμός, υλοποίηση & συντονισμός συναντήσεων ενδιαφερόμενων μερών/κοινωνικών εταίρων με επικέντρωση στην κοινωνική διάσταση της διαχείρισης & προστασίας των μεγάλων σαρκοφάγων.

Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο (κατά προτίμηση Βιολογίας ή Οικολογίας ή Γεωγραφίας ή Περιβαλλοντικών Σπουδών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή  Επικοινωνίας).

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

-Προϋπηρεσία σε συναφή ερευνητικά ή διαχειριστικά έργα.

-Πολύ καλή γνώση αγγλικών.

-Πολύ καλή γνώση ανάλυσης δεδομένων κοινωνικής έρευνας.

-Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β.

Δεξιότητες συνεργασίας & συντονισμού, ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά προσόντα:

-Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) σε συναφές αντικείμενο.

Ποσοτική ανάλυση (στατιστική επεξεργασία, παραμετρικές και μη παραμετρικές αναλύσεις, πολυμεταβλητά στατιστικά μοντέλα) και ποιοτική ανάλυση (ανάλυση συνεντεύξεων, ανάλυση περιεχομένου/ανάλυση λόγου, ομάδες εστίασης) δεδομένων κοινωνικής έρευνας.

Εργασιακή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Έργα LIFE.

Εργασιακή εμπειρία σε μη αστικές περιοχές – ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με ενδιαφερόμενα μέρη/κοινωνικές ομάδες όπως κτηνοτρόφοι, αγρότες & γενικά μη αστικός πληθυσμός.

Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Άμεση διαθεσιμότητα.

Προθεσμία αποστολής Βιογραφικών στο e-mail logistirio (α) callisto.gr, μέχρι 15/12/2022 και ώρα 17:00.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση