Συντάσσεται κατάλογος των ξενικών ειδών στην Ελλάδα και των επιπτώσεών τους

Την έγκριση της διενέργειας δημόσιου εθνικού διαγωνισμού για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν» αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, που δημοσιεύεται στη Διαύγεια, η υπηρεσία αποτελεί υποέργο της εγκεκριμένης από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξης με τίτλο «Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν», με MIS 5022117.

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη της μελέτης είναι 120.399,30 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (24%), και θα βαρύνει τις Πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ275/1 (κωδικός εναρίθμου 2018ΣΕ27510122).

Ο ΓΓ αποφάσισε και την έγκριση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού, όπως αυτά συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας / Τμήμα Βιοποικιλότητας.

Ως υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό και παρακολουθεί και επιβλέπει την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας / Τμήμα Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση