ΣΥΡΙΖΑ: Θα ακυρώσουμε τις συμβάσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων

    Η επιλογή του οικονομικού εργαλείου των ΣΔΙΤ για την διαχείριση των απορριμμάτων επισημαίνει  σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ «εξηγείται διότι συνάδει με το μοντέλο που καλείται να υλοποιήσει: τα συμπιεσμένα σύμμεικτα απορρίμματα από το ΣΜΑ Ευκαρπίας, θα πηγαίνουν στην μονάδα επεξεργασίας στη Μαυροράχη, όπου με ξήρανση ή μηχανική διαλογή θα παράγεται δευτερογενές καύσιμο για τις μονάδες καύσης και μικρές ποσότητες και όχι καλής ποιότητας ανακυκλώσιμα υλικά και κομπόστ. Δηλαδή, ο ΣΜΑ Ευκαρπίας θα λειτουργήσει στην πράξη σαν ένα στάδιο για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, με συμβασιοποιημένες για 27 χρόνια ποσότητες για τα εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και καύσης, σε πλήρη αντίθεση και ασυμβατότητα με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση Έτσι για τη ΒΔ Θεσσαλονίκη έχει εγκριθεί από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ από το 2008, μετά από πρόταση του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης (ΣΟΤΑΜΘ), το σχετικό έργο με προϋπολογισμό 290 εκατομμυρίων ευρώ. Ο υπερδιαστασιολογημένος ( όσο αφορά τις ποσότητες των απορριμμάτων και τον αριθμό και το μέγεθος των εγκαταστάσεων) σχεδιασμός της πλειοψηφίας της διοίκησης του ΣΟΤΑΜΘ, αλλά και το «ρεαλιστικό»  σχέδιο   της  μειοψηφίας της διοίκησης , έχουν τα παρακάτω πολύ βασικά κοινά σημεία: αποδέχονται και χρησιμοποιούν το σόφισμα του ΥΠΕΚΑ ότι όλες οι τεχνολογίες είναι αποδεκτές , για να καταστρατηγήσουν την ιεράρχηση δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων, προωθώντας εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων και την «ενεργειακή αξιοποίηση» δηλαδή την καύση, υποβαθμίζοντας μεθοδευμένα και συστηματικά την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με διαλογή στην πηγή. Οι συνέπειες αυτών των επιλογών είναι καταστροφικές οικονομικά  για το κόστος των πανάκριβων έργων,  τα διαφυγόντα έσοδα των Δήμων από την περιορισμένη υλοποίηση της ανακύκλωσης-κομποστοποίησης και την επιβάρυνση των δημοτών, αλλά και περιβαλλοντικά από τις επιπτώσεις της καύσης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακυρώσει τις σκανδαλώδεις αυτές συμβάσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος εργολαβικών συμφερόντων και την εκχώρηση των δημόσιων υποδομών και πόρων στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ       δίνουν προτεραιότητα στις δράσεις  σε επίπδα δήμου, γειτονιάς, χώρων εργασίας και κατοικίας, με ανάπτυξη τοπικών διαχειριστικών σχεδίων που εντάσσονται στο ευρύτερο περιφερειακό σχέδιο με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση των υλικών, μέσω της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης μικρής κλίμακας με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των κινημάτων.

Απορρίπτει την καύση αποβλήτων σε οποιαδήποτε μορφή και την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου και προωθούμε ένα σύστημα αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, σε επίπεδο μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων, ενταγμένων οργανικά και λειτουργικά στον ευρύτερο περιφερειακό σχεδιασμό. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους, χαμηλής όχλησης , απλού μηχανολογικού εξοπλισμού , να εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας και αξιοποίηση εγχώριου παραγωγικού δυναμικού , εύκολα διαχειρίσιμες από τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανοικτές στον έλεγχο των πολιτών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!