Σχέδια Δράσης για τον Ασπροπάρη, την Νανόχηνα και το Κιρκινέζι

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, εγκρίθηκαν:

«To Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β΄3760/25.10.17)

«Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι στον Θεσσαλικό κάμπο» (ΦΕΚ  Β΄3761/25.10.17), και

«Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Νανόχηνα στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β΄3762/25.10.2017)

Ειδικότερα:

Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης  για τον Ασπροπάρη είναι η λήψη άμεσων μέτρων για την ανάσχεση της μείωσης και τη σταθεροποίηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού του, με δεδομένο τον εξαιρετικά μικρό αναπαραγόμενο πληθυσμό του στην Ελλάδα.

Στόχος του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Κιρκινέζι, είναι η βελτίωση του καθεστώτος του Κιρκινεζιού κατά μια βαθμίδα, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας, μεταβαίνοντας από την κατηγορία ΤΡΩΤΟ (VU) στην κατηγορία ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ (NT)).

Τέλος, στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Νανόχηνα, είναι η διαφύλαξη του πληθυσμού της που διαχειμάζει στην Ελλάδα και η διατήρηση του αριθμού των ατόμων χωρίς απώλειες και στη βέλτιστη κατάσταση, με την εξασφάλιση ασφαλών, επαρκών και υψηλής ποιότητας βιοτόπων στις περιοχές στάθμευσης και διαχείμασης, αλλά και στις διαδρομές  μετακίνησής τους.

Για την επίτευξη των στόχων των προαναφερόμενων Σχεδίων Δράσης είναι απαραίτητο να ληφθούν μια σειρά από μέτρα τα οποία και παρουσιάζονται στα παραρτήματα των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, συνοδευόμενα από την αξιολόγηση της προτεραιότητας τους και τους υπεύθυνους εφαρμογής τους.

Η χρονική διάρκεια των Σχεδίων Δράσης είναι πέντε (5) έτη.

Ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) είναι μεταναστευτικό είδος γύπα (πτωματοφάγα πουλιά με σπουδαίο ρόλο για την ισορροπία των οικοσυστημάτων), ο μικρότερος σε μέγεθος από τα τέσσερα είδη γυπών που απαντούν στην Ελλάδα, που βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης από τη χώρα μας, κυρίως λόγω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Το Κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι μεταναστευτικό γεράκι μεσαίου μεγέθους με κύριους αναπαραγωγικούς πληθυσμούς στη Θεσσαλία, που εξαρτάται από την καλή οικολογική κατάσταση των αγροτικών οικοσυστημάτων, στα οποία βρίσκει τη βασική του τροφή, τα έντομα.

Η νανόχηνα (Anser erythropus), όπως μαρτυρεί και το όνομά της, είναι μικρόσωμη χήνα, που επισκέπτεται υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας κατά τους χειμερινούς μόνο μήνες. Ο ευρωπαϊκός της πληθυσμός αγγίζει τα όρια της εξαφάνισης και μόνο με ολοκληρωμένη συνεργασία όλων των χωρών που βρίσκονται στους μεταναστευτικούς της δρόμους, υπάρχει ελπίδα να διασωθεί. Τα υλοποιούμενα προγράμματα για τη διάσωσή της τα τελευταία χρόνια φαίνεται ήδη να αποδίδουν καρπούς, απαιτείται όμως συνέχιση των σχετικών δράσεων (διατήρηση υγροτόπων σε καλή κατάσταση, ραδιοπαρακολούθηση κ.ά.)

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση