Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας εκπονεί ο Δήμος Θέρμης

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με στόχο παρεμβάσεις και έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών εκπονεί ο Δήμος Θέρμης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό, για τα ελληνικά δεδομένα έργο, που θα επιλέξει και θα ιεραρχήσει έργα και παρεμβάσεις με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Η περιοχή του Δήμου Θέρμης αποτελεί, εδώ και δεκαετίες, πόλο έλξης των κατοίκων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για κατοικία ή εγκατάσταση επιχειρήσεων. Με πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του 230% από το 1981 έως το 2011 (τελευταία απογραφή) ο Δήμος Θέρμης είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους Δήμους της Ελλάδας.
Η ανάπτυξη της περιοχής βασίστηκε σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Η γειτνίαση με την πόλη της Θεσσαλονίκης και οι αναβαθμισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες σε συνδυασμό με το σχετικά χαμηλό κόστος της γης (εκείνης της εποχής) οδήγησαν πολλούς από τους κατοίκους της πόλης να αναζητήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην περιοχή.

Οι μεταφορές και οι μετακινήσεις είναι ένας τομέας, που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του περιβάλλοντος και την κατανάλωση της ενέργειας.Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Θέρμης εκπονεί το Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (Σ.Β.Α.Κ.).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!