Σχέδιο δράσης για αξιοποίηση τροφίμων ως ζωοτροφών

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Μία από τις πιο «πράσινες» δραστηριότητες που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κυκλικής οικονομίας είναι η μείωση της σπατάλης τροφίμων, προκειμένου να μην καταλήγουν σε χωματερές.

Καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής τροφίμων σημαίνει αυτόματα μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαική Επιτροπή κατάρτισε ένα σχέδιο δράσης για την εκμετάλλευση τροφίμων, τα οποία για εμπορικούς λόγους ή λόγω προβλημάτων παραγωγής ή ορισμένων ελαττωμάτων δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Κάποια από αυτά τα τρόφιμα μπορούν να κατευθύνονται στη διατροφή των ζώων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των τελευταίων, αλλά και η δημόσια υγεία.

Έτσι, με τη χρήση των εν λόγω τροφίμων ως ζωοτροφών αποφεύγονται η λιπασματοποίησή τους, η μετατροπή τους σε βιοαέριο ή η απόρριψή τους με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή.

Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, η ταξινόμηση των τροφίμων που δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο είναι η εξής:

α) προϊόντα που δεν αποτελούνται από, δεν περιέχουν ή δεν έχουν μολυνθεί από προϊόντα ζωικής προέλευσης. Tα εν λόγω προϊόντα μη ζωικής προέλευσης μπορούν να καθίστανται άμεσα ζωοτροφές ή να καθίστανται απόβλητα (πριν καταστούν ζωοτροφές), αν πρόκειται για τελικά προϊόντα και
β) προϊόντα που αποτελούνται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από προϊόντα ζωικής προέλευσης.

H απόσυρση προϊόντος από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και η διασφάλιση του ότι δεν προορίζεται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο μπορεί είτε να απαιτείται από τη νομοθεσία (π.χ. ένα αλλοιώσιμο τρόφιμο δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά της ΕΕ μετά την ημερομηνία «ανάλωσης έως» που φέρει στη σήμανσή του, λόγω του ότι δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση από τον άνθρωπο), είτε να αποτελεί απόφαση του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων.

Εάν το τρόφιμο αποτελείται από, περιέχει ή έχει μολυνθεί από προϊόντα ζωικής προέλευσης, υπόκειται άμεσα στις διατάξεις του κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα. Επομένως, ένα τρόφιμο ζωικής προέλευσης που δεν προορίζεται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο καθίσταται πρώτα ζωικό υποπροϊόν και, με βάση τις διατάξεις του κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα και του κανονισμού για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, μπορεί να καταστεί ζωοτροφή.

Εάν όμως στη σήμανση μιας συγκεκριμένης παρτίδας ενός προϊόντος δηλωθεί ότι η εν λόγω παρτίδα δεν προορίζεται ούτε για χρήση σε ζωοτροφές, τότε αυτή η δήλωση δεν μπορεί να τροποποιηθεί στη συνέχεια από έναν υπεύθυνο επιχείρησης σε μεταγενέστερο στάδιο και τα εν λόγω προϊόντα δεν μπορούν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα αργότερα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση