Σχεδόν 15 εκατ. από το ΠΕΠ Αττικής για το νέο «Εξοικονομώ»

του Θοδωρή Καραουλάνη

Η διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ της Περιφέρειας Αττικής εξέδωσε χθες την απαραίτητη, από τους κανόνες του ΕΣΠΑ, πρόσκληση προς το ΕΤΕΑΝ (που θα διαχειριστεί ολόκληρο το νέο «Εξοικονομώ») για την ενεργειακή απόδοση κατοικιών, ύψους 14.737.840 ευρώ. Αυτά τα χρήματα αποτελούν κομμάτι της συνολικής χρηματοδότησης για έργα ενεργειακής αναβάθμισης που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα αποτελέσει μέρος του συνολικού νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και θα αφορά αποκλειστικά κατοικίες με μικρή, μέχρι τώρα, ενεργειακή απόδοση στην Αττική – και μάλιστα αυτές που ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πρόσκληση, η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της δράσης έχει προκύψει από την εκ των προτέρων αξιολόγηση χρηματοδοτικού μέσου για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράμματος θα τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη και ενδεχομένως στην τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα εξοικονόμησης είναι πολύ μεγαλύτερα. Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος θα αφορούν, μεταξύ άλλων, θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, κλπ. Προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών θα τεθεί συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί μέσω των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνονται οι εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι οποίοι έχουν τεθεί και στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, ώστε να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, τεχνικά εφικτή και οικονομικά αποδοτική, για την τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων επιπέδων ενεργειακής απόδοσης. Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», στο θεματικό στόχο «Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», στην επενδυτική προτεραιότητα «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης», στον ειδικό στόχο «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια», στον τύπο δράσης «ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» και στο πεδίο παρέμβασης: «Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα». Σύμφωνα με τους στόχους της πρόσκλησης τα συγκεκριμένα 14,7 εκ ευρώ θα έχουν ως στόχο να καλύψουν 1700 άτομα και να μειώσουν κατά 1173 Τόνους (Ισοδύναμου) τα αέρια CO2.

Σημειώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει αυτή η δράση όπως και ολόκληρο το νέο «εξοικονομών» είναι οι δράσεις να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα οδηγία ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή να έχουν γίνει όλες οι μελέτες και να εκδοθούν, πριν και μετά τις παρεμβάσεις, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση, «το Π.Ε.Α. των προτεινόμενων κτιρίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας ενημέρωσης του ειδικού λογισμικού ΤΕΕ–ΚΕΝΑΚ, ως προς τον ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30–06–17, ΦΕΚ 2367/Β'/12–07–17]». Ωστόσο θυμίζουμε ότι το ειδικό λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ εγκρίθηκε μόλις προχθές και ήδη το ΥΠΕΝ, όπως γράψαμε αναλυτικά στη Greenagenda, προχώρησε σε αναβολή ισχύος του νέου ΚΕΝΑΚ και του σχετικού λογισμικού – ελπίζουμε ολιγοήμερη…

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι με βάση όσα αναφέρονται στην πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής, παρότι το νέο «εξοικονομώ» υποτίθεται ότι σχεδιάζεται επί 2,5 σχεδόν χρόνια και είναι «σχεδόν έτοιμο», η διοίκηση της Περιφέρειας ενέκρινε τη συγκεκριμένη δράση μόλις στις 25 Οκτωβρίου, εξέδωσε έναν μήνα μετά την πρόσκληση και το ΕΤΕΑΝ έχει περιθώριο μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2018 να υποβάλει την πρότασή του, ενώ και η διαχειριστική αρχή έχει ακόμη 60 ημέρες μετά να βγάλει απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι ακολουθείται η διαδικασία «άμεσης αξιολόγησης» του ΕΣΠΑ (άρα οι προθεσμίες μπορούν να συμπτυχθούν), η ένταξη των 14,7 εκ ευρώ στο συνολικό budget του νέου προγράμματος θα χρειαστεί από μερικές ημέρες έως 5 μήνες από σήμερα! Και με το δεδομένο ότι τα χρήματα πρέπει να έχουν προϋπολογιστεί, και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού, το λογικό συμπέρασμα είναι ότι τα χρήματα αυτά θα είναι διαθέσιμα για τους πολίτες μετά το Α τρίμηνο του 2018!

Όλη η αγορά είναι βέβαια ότι τα χρήματα, συνολικά, του νέου «εξοικονομώ» θα πέσουν μέσα στο 2018 (πολλοί μιλούν ήδη για το τέλος του Α εξαμήνου…), αλλά όλοι ελπίζουν ότι θα έχει βγει τουλάχιστον η πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ και θα έχει ξεκινήσει τουλάχιστον η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων από τους πολίτες πριν το τέλος του έτους, ώστε να μην χαθεί κι άλλος χρόνος (δημόσιο λογιστικό, διαδικασία αξιολόγησης κλπ) μέσα στο 2018…

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση