Σχεδόν 90 τόνοι τροφίμων σπαταλώνται ετησίως στην ΕΕ

Την δημιουργία μίας πλατφόρμας για την καλύτερη διαχείριση και τον περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων με προφανή περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, ανακοίνωσε η Ευρωπαική Επιτροπή.

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα (EU Platform on Food Losses and Food Waste) θα συμμετέχουν έως και 70 παραγωγικοί, κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) από όλη την ΕΕ, ενώ από την Ελλάδα λαμβάνει μέρος ο φορέας, «Μπορούμε», που είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό σε όλη τη χώρα.

Στόχος του νεότευκτου σχήματος, που αποτέλεσε «καρπό» σχετικής πρόσκλησης από την πλευρά της Κομισιόν, είναι να προτείνει καλές πρακτικές για τον περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων και να αξιολογεί την υλοποίηση τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το 70% της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ προέρχεται από τα νοικοκυριά και τον τομέα της εστίασης, ενώ το υπόλοιπο 30% από την παραγωγή και την μεταποίηση.

Επί της ουσίας, η εκτίμηση είναι πως 88 εκατ. τόνοι τροφής σπαταλώνται ετησίως στην ΕΕ, που ισοδυναμούν με κόστος της τάξης των 143 δις. Ευρώ.

Η πρωτοβουλία για τον περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων είναι στο επίκεντρο του φιλόδοξου σχεδίου της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.

Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο, αποτελεί απαραίτητη συμβολή στις προσπάθειες της ΕΕ να αναπτύξει μια βιώσιμη, αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων. Μια τέτοια μετάβαση θα είναι μια ευκαιρία να μεταμορφωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και η Ευρώπη να αποκτήσει νέα, αειφόρα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Μια πρόσφατη έκθεση επισημαίνει τα ευρύτερα οφέλη της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων στη μείωση των σημερινών επιπέδων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ειδικά, η σπατάλη τροφίμων αποτελεί παράγοντα αυξανόμενης ανησυχίας για την Ευρώπη. Για την παραγωγή, τη διανομή και την αποθήκευση των τροφίμων χρησιμοποιούνται φυσικοί πόροι και δημιουργούνται περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η απόρριψη τροφίμων που είναι ακόμη βρώσιμα αυξάνει τις εν λόγω επιπτώσεις και προκαλεί οικονομική ζημία για τους καταναλωτές και την οικονομία.

Η σπατάλη τροφίμων έχει επίσης σημαντική κοινωνική διάσταση, καθώς θα πρέπει να διευκολυνθεί η δωρεά τροφίμων που είναι ακόμη βρώσιμα, αλλά για λόγους οργανωτικούς δεν μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση