Σύμμαχος των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου η Τράπεζα Πειραιώς

Σύμμαχος των τουριστικών επιχειρήσεων αναδεικνύεται η Τράπεζα Πειραιώς με μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις προκλήσεις του τουριστικού κλάδου η Τράπεζα απευθύνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν υποστήριξη ώστε αφενός να διαχειριστούν τις καθημερινές επιχειρησιακές τους ανάγκες  και αφετέρου να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητά τους.

Πρόσφατα, στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς –ο Περιφερειακός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αντώνης Σκουλάκης και SB Sales Manager Χρήστος Χρηστίδης- παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες της τράπεζας στον κλάδο του τουρισμού στο «Samothraki Open Forum», που πραγματοποιήθηκε στο πανέμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου με θέμα «Αειφορία και Τουρισμός».

Όπως σημείωσαν το «ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOYRISM 360ο» συνιστά μια ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και περιλαμβάνει πέντε βασικές ενότητες, οι οποίες κωδικοποιούνται ως ακολούθως:

1. Αναπτύσσω την επιχείρησή μου, με στόχο να αξιοποιηθούν χρηματοδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης με:

- Εξειδικευμένο πακέτο χρηματοδότησης για επενδύσεις με τη στήριξη προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του εκάστοτε αναπτυξιακού νόμου.
- Χρηματοδοτικό Εργαλεία ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (Ενδιάμεσο)» εξασφαλίζει την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση καθώς το 50% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ είναι άτοκο και εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME»  χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου και εξασφαλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 30% του ποσού του δανείου).
- Δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών με μειωμένη τιμολόγηση.
- Χρηματοδοτικά προγράμματα για κάλυψη έκτακτων αναγκών ρευστότητας και πράσινες επενδύσεις (net metering, ενεργειακή αναβάθμιση επιχείρησης).

2. Διαχειρίζομαι την επιχείρηση μου, με στόχο την διαχείριση της ρευστότητας με αποτελεσματικό τρόπο και μέσα από τα ακόλουθα εργαλεία:
- Λογαριασμό όψεως με προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο για ποσά άνω των 5.000 ευρώ.
- Προνομιακή τιμολόγηση σε εμβάσματα μέσω του δικτύου των καταστημάτων.
- Δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank.
- Δωρεάν διενέργεια μισθοδοσίας των υπαλλήλων.
- Δυνατότητα απόκτησης ασύρματου ή ενσύρματου POS ή e- POS για πραγματοποίηση online πωλήσεων.

3.Εξασφαλίζω την επιχείρησή μου, που περιλαμβάνει σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης για την τουριστική επιχείρηση σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες, όπως:

- Υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας προς τους πελάτες με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
- Ασφάλιση ενοικιαζόμενων δωματίων /ξενοδοχειακών μονάδων.
- Προστασία για ζημιές και βλάβες σε τρίτους.

4.Αποκτώ τεχνογνωσία, μέσω της παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η τουριστική επιχείρηση (Digital marketing, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Οργάνωση και Διαχείριση) που οργανώνονται από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη», μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Η «Εξέλιξη» παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, ΤΕΠΙΧ, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποίηση με το σήμα GREEN KEY, Συμβουλευτική Καθοδήγηση Μικρών επιχειρήσεων και  διαγνωστικά εργαλεία,  πιστοποίηση με το σήμα TravelLife καθώς και με το «Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM».

5. Κάνω την επιχείρησή μου πιο ανταγωνιστική, μέσα από την αξιοποίηση του yellowday, της online υπηρεσίας προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς που μεταξύ άλλων δίνει δυνατότητα:

- Πρόσβασης σε ένα μεγάλο πελατολόγιο.
- Προβολής της επιχείρησης μέσω διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών.
- Άμεσης εξαργύρωσης κουπονιών και είσπραξης των χρημάτων.

Εξειδικευμένη εξυπηρέτηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην «Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών» της Τράπεζας Πειραιώς έμπειροι και εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών συνεργάζονται στενά με τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, αναλύοντας σε βάθος τη δραστηριότητα και τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, ώστε να προσφέρουν υπεύθυνες λύσεις που να βοηθούν στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της.

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ειδικότερα η Τράπεζα στηρίζει μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις του κλάδου, που αναζητούν χρηματοδότηση για προωθήσουν την ανάπτυξη τους, αλλά επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν κάποια καινούρια δραστηριότητα μέσω ένταξης στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι επιχειρήσεις αυτές λόγω του σχετικά μικρού τους μεγέθους, συνήθως είτε δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τις δυνατότητες που υπάρχουν για χρηματοδότηση επενδύσεων είτε δεν διαθέτουν τεχνογνωσία και υποδομή για την  υποστήριξη της επένδυσής τους.

Με αυτό ακριβώς τον στόχο το πρόγραμμα «Πειραιώς Επιχειρείν 360ο» ξεκινάει από τη διερεύνηση ένταξης μιας επιχείρησης σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα και φτάνει μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και τον τελικό έλεγχο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση