Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης σε όλα τα κτήρια της θα εφαρμόσει η Wind

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 2.170.253 kwh από έργα της σε κτήρια και για την εγκατάσταση εξοπλισμών έκανε πράξη το 2017 η Wind Ελλάς, ενώ παράλληλα η αύξηση της εξοικονόμησης χαρτιού λόγω χρήσης e-bill (ηλεκτρονικός λογαριασμός) έφτασε τα 9.270 κιλά, σε σύγκριση με το 2016.

Όπως αποτυπώνει η Wind στην ετήσια έκθεσης εταιρικής υπευθυνότητας για το 2017, πέρσι συνέχισε τις προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και μεμονωμένους χώρους.

Στο πλαίσιο αυτό ολοκλήρωσε:

- Την ενεργειακή αναβάθμιση Data Centre με πλήρη αντικατάσταση του κλιματισμού στον χώρο.
- Την ολοκλήρωση αντικατάστασης παλαιών κλιματιστικών μονάδων σε μεγάλα κτήρια με κέντρα δεδομένων.
- Τη συνεχιζόμενη χωρική και λειτουργική αναδιαμόρφωση/ανακατανομή εξοπλισμών τηλεπικοινωνιών και ΙΤ με στόχο τη χρήση λιγότερου φυσικού χώρου για τον ίδιο εξοπλισμό και αύξηση της αποδοτικότητας του υποστηρικτικού εξοπλισμού.

Συνολικά σε όλα τα κτίρια τηλεπικοινωνιών της εταιρείας παρατηρήθηκε μείωση της κατανάλωσης κατά 2.170 MWh ή 7.813 GJ το 2017, ή το 9% της συνολικής κατανάλωσης των κτηρίων.

Επιπλέον, για το 2018 η επιχείρηση στοχεύει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001 σε όλα της τα κτήρια.

Για το δίκτυο σταθμών, προβλέπεται η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, με χρήση κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού σε δείγμα εγκαταστάσεων από όλες τις κλιματικές ζώνες της χώρας, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ενεργειακή απόδοση του δικτύου. Με αυτούς τους ενεργειακούς ελέγχους θα καταστεί δυνατός και ο σχεδιασμός στοχευμένων ενεργειών για τη συγκράτηση της αναμενόμενης αύξησης κατανάλωσης ενέργειας στο δίκτυο, συνέπεια των νέων τεχνολογιών και της αυξημένης χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, η παραγωγή αποβλήτων από δραστηριότητες της εταιρείας το 2017 έφτασε τους 705,5 τόνους, έναντι 966 τόνων το 2016.

Η παραγωγή αποβλήτων υπήρξε μεγαλύτερη στα επικίνδυνα απόβλητα έναντι των μη-επικινδύνων, καθότι η πλειοψηφία των παραγόμενων αποβλήτων είναι εξοπλισμός, συσσωρευτές, μπαταρίες και απόβλητα λιπαντικών, εξαιρουμένων των οικοδομικών αποβλήτων.

Το σύνολο των επικίνδυνων αποβλήτων ανακυκλώνονται με τη βοήθεια κατάλληλα αδειοδοτημένων συνεργατών/συλλεκτών.

Στο πεδίο της εξοικονόμησης στη χρήση του χαρτιού, μόνο μέσω της εκτύπωσης διπλής όψης παρατηρήθηκε μείωση χαρτιού που στο πρώτο έτος εφαρμογής άγγιξε τις 600.000 σελίδες ή το αντίστοιχο 1.500 κιλών ετησίως.

Συνολικά, από τη χρήση του e-bill το 2017, η εταιρεία εξοικονόμησε τουλάχιστον 45,9 τόνους χαρτιού μέσα σε ένα έτος.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση