Σ. Καλαφάτης: Κίνδυνος απώλειας αναπτυξιακών ευκαιριών

Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών της Ν.Δ., βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης με αφορμή την καθυστέρηση εναρμόνισης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,κατέθεσε σχετική ερώτηση και προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Διανύουμε τον τέταρτο χρόνο, από τότε που παραδώσαμε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πλήρες σχέδιο και πόρους υλοποίησης του στόχου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων μέχρι τη μηδενική κατανάλωση ενέργειας, που αποτελεί την επίσημη πολιτική και οδηγία της ΕΕ. Η σημερινή κυβέρνηση, μόλις τον τελευταίο χρόνο ξεκίνησε διστακτικά και αναποτελεσματικά να ασχολείται με το θέμα, γεγονός που επέφερε τις προειδοποιήσεις της Ε.Ε., με την τελευταία μόλις στις 8 Μαρτίου. Η Ελλάδα για μια ακόμα φορά, στερείται την αναπτυξιακή ώθηση που θα μπορούσε να εξασφαλίσει στη χώρα μια κυβέρνηση ικανή να αξιοποιεί ευρωπαϊκές ευκαιρίες.»

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Α.Π.: 4633 22/03/18

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Η Ελλάδα δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε την 8 Μαρτίου 2018, προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την Ελλάδα να εγκρίνει επίσημα και να κοινοποιήσει την επικαιροποιημένη της μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για τα  ειδικά  κτίρια (δημόσια κτίρια, εμπορικά κέντρα, μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα κ.α.)  και τις κατοικίες, όπως απαιτείται στην ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ).

Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνεται η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και η κατάρτιση εθνικών σχεδίων για την ανακαίνιση του συνολικού κτιριακού αποθέματος.

Πριν λίγους μήνες προηγήθηκε άλλη προειδοποιητική Επιστολή, που απέστειλε η Κομισιόν προς την Ελλάδα, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017, με την οποία την καλεί να εξασφαλίσει, την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για τα κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (nZEB).

Υπενθυμίζουμε ότι η Οδηγία 2010/31/ΕΕ, που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4122/2013, τον οποίο εισηγήθηκα στη Βουλή, αποτελεί την κύρια ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Στην οδηγία δίνεται έμφαση ιδίως στο μακροπρόθεσμο στόχο που αποτελούν τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB).

Τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν Εθνικά Σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB), να αναπτύσσουν πολιτικές και να λαμβάνουν μέτρα, με στόχο την ενθάρρυνση της μετατροπής κτιρίων σε κτίρια nZEB.

Σημειώνουμε ότι με το νόμο 4122/2013 θέσαμε τις βάσεις για μια νέα πορεία στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, καθιερώνοντας νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ενισχύοντας την Επιθεώρηση Ενέργειας και βάζοντας ουσιαστικές μεσοπρόθεσμες προϋποθέσεις και στόχους, όπως:

  • τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2019
  • όλα τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1ηΙανουαρίου 2021

Παραδώσαμε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έναν συνολικό σχεδιασμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού τομέα, αλλά και πόρους για την υλοποίησή τους μέσα από τον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας του ΕΣΠΑ. Δυστυχώς η κυβέρνηση «έχασε» δύο πολύτιμα χρόνια. Μόλις τον τελευταίο χρόνο έχει ενεργοποιηθεί, με αργά και πολλές φορές αναποτελεσματικά βήματα για να επιτύχει τους στόχους της κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία συνεχώς επικαιροποιείται, και τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων.

Σημειώνουμε ότι από το 2012 στο πλαίσιο της κοινοτικής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, για την ενεργειακή απόδοση, προβλέφθηκαν δράσεις υλοποίησης που στοχεύουν στη δημιουργία κτιρίων nZEB. Η οδηγία αυτή, που  ενσωματώθηκε με το Ν. 4342/2015 θέτει μια σειρά υποχρεώσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ σχετικά με τους εθνικούς στόχους επίτευξης της ενεργειακής απόδοσης. Όπως και ο νόμος 4122/2013, θέτει συγκεκριμένες προθεσμίες:

  • τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2019, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα
  • όλα τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1ηΙανουαρίου 2021, δηλαδή σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα

Επειδή στην οδηγία ορίζεται ως προθεσμία για την κοινοποίηση της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης η 30ή Απριλίου 2017, στην οποία η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε.

Καθόσον οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης πρέπει να προβλέπουν τρόπους ενίσχυσης των επενδύσεων για την ανακαίνιση κατοικιών και ειδικών  κτιρίων.

Επειδή ο τομέας  της ενεργειακής αναβάθμισης των ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων παρέχει μεγάλες επενδυτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επειδή η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Υπάρχει εθνικός σχεδιασμός για ένταξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού τομέα της Ελλάδας σε κοινοτικά προγράμματα και σχέδια, προκειμένου να αξιοποιήσουμε διαθέσιμους κοινοτικούς και ιδιωτικούς πόρους;
  2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας σχετικά με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και για την επίτευξη του στόχου των κτιρίων nZEB για τον Ιανουάριο 2019 και Ιανουάριο 2021;
  3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έγκρισης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης καθώς και του κανονισμού για τα κτίρια nZEB;
  4. Μπορεί να διαβεβαιώσει η κυβέρνηση τη Βουλή ότι η κοινοτική προθεσμία της 30/4/2017 την οποία «έχασε», δεν θα κοστίσει στη χώρα πρόστιμα;

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση