Ταυτισμένη με τις «πράσινες» προδιαγραφές στη λειτουργία της η Κρι-Κρι

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η εναρμόνιση με όλες τις σύγχρονες «πράσινες» προδιαγραφές για την λειτουργία και την παραγωγική διαδικασία της, αποτελούν προτεραιότητες της γαλακτοβιομηχανίας Κρι-Κρι.

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει μία σειρά από δράσεις προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αύξηση της ανακύκλωσης και ελαχιστοποίηση της διάθεσης των απορριμμάτων, καθώς και συνεργασία με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ακόμη, συνεργάζεται με τοπική αδειοδοτημένη εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ενώ χρησιμοποιεί φυσικό αέριο από το 2010 στην προσπάθεια της να συμβάλλει και η ίδια στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2004.

Όλες οι δραστηριότητες της Κρι Κρι Α.Ε. πραγματοποιούνται με κύριο γνώμονα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και καταναλωτών της, με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και με κύρια επιδίωξη τα προΐόντα και οι υπηρεσίες της να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δεσμεύεται μεταξύ άλλων για:

  • Την διάθεση των απαραίτητων πόρων και κατάλληλων μέσων με στόχο την υποστήριξη και συνεχή βελτίωση των συστημάτων και προτύπων ποιότητας ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, BRC, IFS και OHSAS 18001.
  • Την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ασφάλεια των προΐόντων, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και των συνεργατών της σε θέματα ασφάλειας των προΐόντων, σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και ευαισθητοποίησης.

Οι κύριοι στόχοι της στο πεδίο του περιβάλλοντος είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η προσπάθεια πρόληψης πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, καθώς και η προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε πελάτες και συνεργάτες.

Να σημειωθεί ότι η Κρι-Κρι προγραμματίζει επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ, κυρίως σε νέες γραμμές παραγωγής, για την περίοδο 2017-2020, προκειμένου να ανταποκριθεί τόσο στις ανάγκες της εγχώριας, όσο κυρίως της εξωτερικής αγοράς.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση