Τα Βριλήσσια ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα με «πράσινο προϋπολογισμό»

του Νίκου Αβουκάτου

Τον πρώτο «πράσινο» προϋπολογισμό πανελλαδικά έχει εκπονήσει για το 2018 ο δήμος Βριλησσίων, στο πλαίσιο της πολύ πλούσιας στρατηγικής του για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Ο προϋπολογισμός αυτός ανέρχεται σε συνολικά 636.972 ευρώ (δείτε αναλυτικά τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ΕΔΩ).

Μεταξύ των παρεμβάσεων που προβλέπονται στον «πράσινο» προϋπολογισμό της δημοτική αρχής στα Βριλήσσια βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η διαχείριση αποβλήτων, η προμήθεια κάδων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, η προμήθεια βιοαποδομήσιμων σακουλών, φυτεύσεις, συντήρηση του υψηλού πρασίνου και της λίμνης στον χώρο της Ναυτικής Βάσης, μετατροπή λεβήτων πετρελαίου σε φυσικού αερίου, «πράσινες» αναπλάσεις και «πράσινες» μελέτες, όπως αυτές για τη διερεύνηση αξιοποίησης γεωθερμίας για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτήρια, για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτυπώματος του δήμου και για τη βελτιστοποίηση της αποκομιδής απορριμμάτων.

«Τα κριτήρια σύνταξης του φετινού μας προϋπολογισμού είναι η οικονομική αποτελεσματικότητα και η επίτευξη στην πράξη της βιώσιμης ανάπτυξης», επισήμανε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Βριλησσίων Αλέξης Μαυραγάνης.

Το κόστος του φετινού προϋπολογισμού ξεπερνά τα 23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά χρήματα καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες και τη μισθοδοσία, ενώ ένα σημαντικό μέρος τους, αυτό των 636.000 ευρώ, κατευθύνονται σε κονδύλια και παρεμβάσεις, έργα και υπηρεσίες προς τους δημότες που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου.

«Από την υλοποίηση του προγραμματικού μας πλαισίου και την ειδικότερη φετινή αποτύπωσή του στον προϋπολογισμό, προκύπτουν σημαντικότατα περιβαλλοντικά οφέλη, με την εφαρμογή σύγχρονων αειφορικών πολιτικών και τη σταδιακή προσαρμογή στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας. Αυτή επιτυγχάνεται ιδίως μέσω της εναλλακτικής και αποδοτικής διαχείρισης των απορριμμάτων μας που επιφέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα», εξήγησε ο κ. Μαυραγάνης.

Δύο παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης στον δήμο Βριλησσίων είναι:

α) η σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων μέσω του μεγάλου έργου σύνδεσης δημοτικών κτηρίων και των σχολειών με φυσικό αέριο, με την οποία ο Δήμος Βριλησσίων απαγκιστρώνεται οριστικά από το ρυπογόνο και πανάκριβο πετρέλαιο υιοθετώντας μια καθαρή και οικονομικότερη μορφή ενέργειας, ενώ η ίδια προοπτική ανοίγεται - και ήδη υιοθετείται μαζικά - και από τους δημότες ιδιοκτήτες οικιών που λόγω της κατασκευής του δικτύου έχουν πια πρόσβαση σε μια επιπλέον και, ταυτόχρονα, συμφέρουσα ενεργειακή επιλογή θέρμανσης, και

β) η τάχιστη πρόοδος, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ, του πρότζεκτ προδιαλογής και χωριστής διαλογής και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ως πρώτες ύλες παραγωγής λιπάσματος και δευτερογενών υλικών παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, με δημόσια διαχείριση και δημιουργία δεκάδων νέων θέσεων εργασίας, αντί της μέχρι τώρα ταφής τους και ρύπανσης των εδαφών και υδάτων της Αττικής.

«Από τη νέα ρότα που έχει πάρει πλέον ο δήμος Βριλησσίων έχει ήδη πολλαπλά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη και ταυτόχρονα αποτελεί ένα θετικό πράσινο πρότυπο ΟΤΑ», σημείωσε ο κ. Μαυραγάνης.

Για τον δήμο Βριλησσίων, σύμφωνα με τον ίδιο, η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε μια σειρά θεμάτων:

 • στην κοινωνική αποδοτικότητα και λειτουργικότητα των δαπανούμενων πόρων,
 • στην περιβαλλοντική προστασία με ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων με Διαλογή στην Πηγή και με προβλεπόμενη δημιουργία σημείων ανακύκλωσης στα σχολεία και κεντρικά σημεία της πόλης.
 • σε πράσινες καθαρές μορφές ενέργειας, με σύνδεση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτήρια και σχολεία, αλλά και με προγράμματα διερεύνησης της αξιοποίησης της γεωθερμίας και πιλοτικής χρήσης υδρογόνου ως καυσίμου για δημοτικά οχήματα
 • στην ελευθέρωση-απόκτηση και αναβάθμιση εκχωρημένων ή παραμελημένων τμημάτων του δημόσιου χώρου,
 • σε εκτεταμένα αντιπλημμυρικά έργα και στη συνδιαμορφώση του πλαισίου για μετάβαση σε σύγχρονα έργα αειφορικής διαχείρισης των υδάτων
 • σε αντικατάσταση του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού με LED
 • στη δημιουργία ενός φιλικού πλαισίου και σε σημαντική οικονομική ενίσχυση των πολιτικών διαχείρισης των αδέσποτων, αλλά και εποπτείας των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα και με το συνεχώς πιο απαιτητικό εγχώριο νομοθετικό πλαίσιο και τα πλέον προοδευμένα και προοδευτικά διεθνή πρότυπα προστασίας των ζώων
 • στη διαφάνεια, στη διαλειτουργικότητα και στη διαδικτυκή επικοινωνία δημοτών-διοίκησης, με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων πληροφορικής
 • στην κοινωνική πολιτική με σεβασμό στον άνθρωπο και προσήλωση στην κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
 • στις πολιτικές και δράσεις για τη νέα γενιά, με επίκεντρο την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, σε συνεργασία και με τα τοπικά αθλητικά σωματεία, και την ανάδειξη και παραγωγή πολιτισμού στην πόλη, με τα εργαστήρια και τις δημοτικές δομές και σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς των τεχνών που μπορούν να συμβάλλουν με προστιθέμενη αξία στο δημοτικό έργο
 • σε ολοκληρωμένο πλαίσιο ψηφιακών υπηρεσιών προστασίας διαχείρισης και αξιοποίησης του αστικού και περιαστικού πρασίνου
 • σε δενδροφυτεύσεις και εν γένει πράσινες αναπλάσεις

Πηγή φωτογραφιών: attiko-prasino.gr

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση