Τα γεωθερμικά πεδία στην υπηρεσία των αγροτών

Με τον όρο «γεωθερμία» χαρακτηρίζεται η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και η οποία φθάνει στην επιφάνεια με τη μορφή θερμών υδάτων, αερίων και ατμών ή ακόμη σαν ενέργεια θερμών πετρωμάτων.

Για να θεωρηθούν θερμές οι μορφές αυτές, πρέπει η θερμοκρασία τους να υπερβαίνει τους 25οC. Το σύνολο των φυσικών στοιχείων μίας περιοχής που έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά λέγεται «γεωθερμικό δυναμικό». Με τον όρο «γεωθερμικό πεδίο» χαρακτηρίζεται ο ενιαίος μεταλλευτικός χώρος, μέσα στον οποίο εντοπίζεται ένα αυτοτελές γεωθερμικό δυναμικό.

Τα γεωθερμικά πεδία, ανάλογα με τις θερμοκρασίες που επικρατούν σε αυτά, χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.

• Στα υψηλής ενθαλπίας: Εδώ οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες από τους 150οC.

• Στα μέσης ενθαλπίας: Σε αυτά επικρατούν θερμοκρασίες 80-150οC.

• Στα χαμηλής ενθαλπίας: Σε αυτά επικρατούν θερμοκρασίες 25-80οC.

• Στα πολύ χαμηλής ενθαλπίας: Εδώ οι θερμοκρασίες είναι αντίστοιχες με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στο περιβάλλον και συνήθως είναι λίγο χαμηλότερες των 25οC.

Στα νησιά

Η χώρα μας έχει πλούσια γεωθερμική ενέργεια. Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας έχουν βρεθεί πεδία υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας. Πολύ σημαντικό είναι το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου. Το γεωθερμικό δυναμικό της φθάνει τα 120MWe και είναι το πλουσιότερο της χώρας μας με θερμοκρασία ρευστού 350οC. Πολύ σημαντικό πεδίο υπάρχει και στην νήσο Νίσυρο, με γεωθερμικό δυναμικό που φθάνει τα 40MWe. Είναι το δεύτερο από πλευράς σημασίας γεωθερμικό πεδίο της Ελλάδος με θερμοκρασίες ρευστών μεγαλύτερες των 350οC. Ακόμη πολύ μεγάλα γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας έχουν τα νησιά Κίμωλος, Σαντορίνη, Λέσβος, Λήμνος, Κως, Πολύαιγος, Σαμοθράκη.

Στο εσωτερικό της Ελλάδος υπάρχουν επίσης πολλά γεωθερμικά πεδία, όπως είναι στα Καβάσιλα Κόνιτσας με θερμοκρασία νερού 28οC και στις πηγές Αμάραντου Κόνιτσας με θερμοκρασίες ατμών 32οC. Επίσης στην περιοχή των Συκιών Αρτας υπάρχει ένα αξιόλογο γεωθερμικό πεδίο. Στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει επίσης ένα εκτεταμένο δίκτυο από γεωθερμικά πεδία, με θερμοκρασίες μικρότερες των 95οC.

Ο τρόπος εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας εξαρτάται από την θερμοκρασία των γεωθερμικών ρευστών.

Η γεωθερμική ενέργεια αυτών των ρευστών χρησιμοποιείται σε άμεσες χρήσεις όπως:

• Σαν γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, για θέρμανση κατοικιών, κτιρίων, συγκροτημάτων κατοικιών, ακόμη και ολοκλήρων κοινοτήτων με την μέθοδο της τηλεθέρμανσης. Η θερμοκρασία του ρευστού πρέπει να είναι τουλάχιστον 65οC.

• Για την άμεση θέρμανση διαφόρων χώρων. Περιλαμβάνει και την παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση.

Θέρμανση θερμοκηπίων και του εδάφους. Με τη γεωθερμία χρησιμοποιείται ενέργεια χαμηλού κόστους με αποτέλεσμα την παραγωγή πρώιμων γεωργικών προϊόντων, δηλαδή προϊόντων που έχουν υψηλές τιμές στην αγορά. Η θερμοκρασία που πρέπει να έχει το ρευστό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τους 30οC. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καλλιέργεια ντομάτας σε θερμοκήπιο με γυαλί όπου για τη διατήρηση μίας σταθερής θερμοκρασίας 14οC στο εσωτερικό του απαιτούνται 150.000kcal/ ώρα/στρέμμα. Για μία περίοδο 1.250 ωρών θέρμανσης ετησίως απαιτούνται 24 τόνοι «ισοδύναμου πετρελαίου», που κοστίζει 7.000€. Επομένως η εξοικονόμηση της ενέργειας είναι πολύ σημαντική.

• Για τις υδατοκαλλιέργειες. Η γεωθερμία μπορεί να προσφέρει με οικονομικό τρόπο στη θέρμανση του νερού σε υδατοκαλλιέργειες όπως σε χέλια, λαβράκια, πέστροφες, σολομούς, τσιπούρες κ.ά.

Κτηνοτροφικές μονάδες. Η ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας στα επιθυμητά επίπεδα στις κτηνοτροφικές μονάδες υπολογίζεται στο 50% από την αντίστοιχη που χρησιμοποιείται στα θερμοκήπια.

• Σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανίες, όπως την κονσερβοποιία, την παραγωγή χαρτιού, την ανάκτηση λαδιού, τη βυρσοδεψία, την παστερίωση γάλακτος κ.ά.

• Σε ιατρικές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται η γεωθερμία σε λουτροθεραπεία, λασποθεραπεία κ.α. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά κέντρα λουτροθεραπείας, με πιο γνωστά της Αιδηψού και των Θερμοπυλών.

Αφαλάτωση θαλασσινού νερού. Αυτή γίνεται με τη μέθοδο της πολυσταδιακής εξάτμισης σε κενό (MES). Στην περίπτωση αυτή η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού πρέπει να είναι τουλάχιστον 60οC.

Ψύξη κτιρίων με τη χρησιμοποίηση βρωμιούχου λιθίου με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας.

Αρδευση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση