Τα μικροπλαστικά απορρίμματα κυριαρχούν στις παραλίες των νησιών της Μεσογείου

Τα μικροπλαστικά απορρίμματα κυριαρχούν μεταξύ των απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θάλασσα, όπως προκύπτει από δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ακτές νησιών της Μεσογείου, που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γαλάζιες Νήσοι» του Προγράμματος INTERREG MED.

Εταίρος του προγράμματος, που στοχεύει στην καταγραφή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εποχιακής διακύμανσης των απορριμμάτων στα νησιά της Μεσογείου, ως συνέπεια του τουρισμού, είναι και η Περιφέρεια Κρήτης.

Στο έργο συμμετέχουν 14 εταίροι από οκτώ χώρες της Μεσογείου, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων στα νησιά στα οποία ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, αλλά παράλληλα προκαλεί επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδιαίτερα ως προς τη διαχείριση της αυξημένης ποσότητας απορριμμάτων από τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου συλλέγονται δεδομένα για την ποσότητα και την ποιότητα των απορριμμάτων που παράγονται από τη «βιομηχανία» του τουρισμού και αναλύονται οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι διαχείρισης, καθώς και το κόστος τους.

Η ανάλυση των δεδομένων θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός «εργαλείου» άσκησης πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Μέσω της διασποράς των παραπάνω πληροφοριών και της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, το έργο θα προωθήσει κανονιστικές προσαρμογές για τη διαχείριση της εποχικότητας των απορριμμάτων και θα συμβάλει στην κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εμπλεκομένων μερών. Τα εμπλεκόμενα μέρη είναι οι Δήμοι, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη, τουριστικοί πράκτορες και άλλοι εμπλεκόμενοι στον τουρισμό.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δειγματοληψίες άμμου, παρακολούθηση και καταγραφή των απορριμμάτων, καθώς και αναλύσεις για τα μικροπλαστικά σε επιλεγμένες παραλίες των εταίρων. Η Ομάδα Έργου της Περιφέρειας για την υλοποίηση του προγράμματος, έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο εξάμηνο καθαρισμό σε τρεις επιλεγμένες παραλίες της Κρήτης και ειδικότερα στην παραλία στο λιμάνι Ρεθύμνου, στην Αρίνα, στο Ηράκλειο και στην παραλία Κρασάς Τσούτσουρα, στο Λασίθι.

Και στις τρεις παραλίες γίνεται κάθε μήνα καταγραφή και κατηγοριοποίηση των συλλεχθέντων απορριμμάτων σε 110 κατηγορίες και συλλογή των μικροπλαστικών ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών έχουν συλλεχθεί τρεις φορές δείγματα άμμου και από τις τρεις παραλίες, τα οποία στάλθηκαν σε πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (εταίρο του προγράμματος) για μικροσκοπική έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη μικροπλαστικών, η σύνθεση και η προέλευσή τους.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση