Τα μυστικά των Φ/Β εγκαταστάσεων σε στέγη

Το στάδιο του σχεδιασμού είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την επιτυχία ενός φωτοβολταϊκού  έργου σε οροφή. Στο άρθρο αυτό αναλύονται η χρηματοδότηση, η παροχή κινήτρων και η αποδοτικότητα, σε συνδυασμό με συμβουλές για την ασφαλή και αποτελεσματική εγκατάσταση του συστήματος. Η προσφορά: προσεγγίζοντας τους πελάτες με διαφανείς και σαφείς όρους. Μετά το στάδιο του σχεδιασμού ακολουθεί η σύνταξη της προσφοράς. Μία σωστή και ολοκληρωμένη προσφορά περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στο Φ/Β σύστημα, όπως λίστα με όλα τα εξαρτήματα, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις, παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες εγκατάστασης, όπως την εργασία, καθώς και την παροχή μέτρων ασφαλείας κατά την τοποθέτηση.  Θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης,  όπως επίσης ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης του έργου. Έτσι, ο πελάτης αισθάνεται ασφαλής, λόγω της διαφάνειας των όρων της προσφοράς και δεν φοβάται μήπως ανακύψουν επιπλέον κόστη.
 


«Θα είναι κερδοφόρο το Φ/Β σύστημα στη στέγη του σπιτιού μου;». Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι προϊόν πολλών παραγόντων. Το κόστος αγοράς και λειτουργίας του συστήματος, η χρηματοδότηση, η απόδοση καθώς και ο τρόπος που χρησιμοποιείται η παραγόμενη ενέργεια, δηλαδή αν τροφοδοτείται στο δίκτυο ή χρησιμοποιείται για ιδιοκατανάλωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.Οι εγκαταστάσεις σε οικιακά κτιριακά συστήματα ισχύος μέχρι 10kWp απο-τελούν μια πολύ κερδοφόρα επένδυση, εφόσον η εγγυημένη τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει υψηλή, ακόμα και μετά τις μειώσεις των τιμών που ανακοινώθηκαν από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. τον περασμένο Αύγουστο. Με μια τιμή των 0,25 ευρώ/kWh και με σύμβαση αγοραπωλησίας με το διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) 25 ετών, οι Έλληνες επενδυτές μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικά καλύτερες τιμές για παράδειγμα από τους Γερμανούς και τους Άγγλους (με τιμή 0,1873 €/KWh
και 0,16 €/KWh αντίστοιχα!).


Χρηματοδότηση για τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε οροφές
Μόλις ο πελάτης αποφασίσει την αγορά ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, θα πρέπει στη συνέχεια να μεριμνήσει για την απαραίτητη χρηματοδότηση. Και σε αυτό το στάδιο ο εγκαταστάτης μπορεί να προσφέρει χρήσιμες συμβουλές και ουσιαστική βοήθεια. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση και προγράμματα επιδοτήσεων πρέπει να υποβάλλονται πριν την αγορά του φωτοβολταϊκού συστήματος, δηλαδή πριν την υπογραφή νομικά δεσμευτικής σύμβασης. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως η συλλογή προσφορών, είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του απαιτούμενου ποσού χρηματοδότησης.Οι καθοριστικοί παράγοντες για τη λήψη ενός δανείου Τραπέζης, όπως η διάρκεια και το επιτόκιο, μπορεί να ποικίλουν σημαντικά, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό ο πελάτης να συγκρίνει τις λεπτομέρειες των διαφόρων χρηματοδοτικών προσφορών. Και εδώ ο εγκαταστάτης μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και επαφές.

Εγκατάσταση του συστήματος
Το επόμενο βήμα είναι η παραγγελία του εξοπλισμού. Ορισμένοι κατασκευαστές παρέχουν την απευθείας παράδοση του εξοπλισμού στο χώρο εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο οι εγκαταστάτες επωφελούνται τα κόστη αποθήκευσης και μεταφοράς, καθώς και χρόνο και κόπο. Πριν γίνει η εγκατάσταση είναι απαραίτητο να επιλεγεί η οροφή. Φθαρμένα κεραμίδια πρέπει να αντικατασταθούν  πριν την έναρξη της εγκατάστασης.


Δρ. Σοφία Θεοδωροπούλου

Product Manager Conergy Ελλάδος

Διασφαλίζοντας ότι το Φ/Β σύστημα θα είναι κερδοφόρο

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!