Τα ΠΟΠ προϊόντα καταλύτης για την ανάπτυξη της αγροδιατροφής

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Μία από τις αναπτυξιακές διεξόδους της αγροδιατροφής καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και του φορέα Food and Agriculture Organization των Ηνωμένων Εθνών, που επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

ΠΟΠ προϊόντα διαθέτει και η Ελλάδα μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ορισμένα από τα σημαντικότερα τρόφιμα που παράγει η χώρα μας.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική έρευνα, τα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη προέλευσης αντιπροσωπεύουν έναν κύκλο εργασιών παγκοσμίως της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Εκτός από το αναμφισβήτητο οικονομικό όφελος, αυτά τα προϊόντα συμβάλλουν και στην αναβάθμιση της κοινωνίας των περιοχών, στις οποίες παράγονται και παράλληλα προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη.

Μάλιστα, μέσα από συγκεκριμένα case studies η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως η γεωγραφική ένδειξη στα τρόφιμα οδήγησε στην αύξηση της τελικής τιμής τους, καθώς η προστιθέμενη αξία τους διευρύνθηκε από 20-50%.

Ένας λόγος που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για αυτά τα
προϊόντα (τα περισσότερα αγροδιατροφικά) είναι γιατί διακρίνουν σε αυτά ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως γεύση, χρώμα, σύσταση και ποιότητα.

Η κατοχύρωση της ονομασίας προέλευσης τους έχει ευεργετικές συνέπειες για τους τοπικούς παραγωγούς και εμπόρους, ενώ υποστηρίζεται και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας.

Παρόλο που η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει γενικά τα οφέλη των ΠΟΠ προϊόντων, εντούτοις πολλές φορές στην Ελλάδα παρατηρείται προσπάθεια νόθευσης τους ή άσκησης εμπορικών πρακτικών, που οδηγούν στην υποβάθμισή τους.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα (που δεν αποτελεί συμπέρασμα της σχετικής έρευνας) είναι η περίπτωση της φέτας.

Σύμφωνα με πολύ πρόσφατα στοιχεία, η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα στις εξαγωγές φέτας προς την Ισπανία και μετά ακολουθεί η Ελλάδα.

Πώς γίνεται αυτό;

Η Γερμανία και οι επιχειρήσεις της, που ασκούν τέτοια εμπορική δραστηριότητα, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες φέτας από την Ελλάδα και τις μεταπωλούν στην Ισπανία.

Προφανώς καρπώνονται έτσι ένα σημαντικό κέρδος και η απορία που μένει είναι γιατί οι Έλληνες παραγωγοί φέτας και οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν εξάγουν απευθείας στην Ισπανία, αλλά προτιμούν να πωλούν στην Γερμανία και να επιτρέπουν να χάνεται ένα πολύτιμο κομμάτι της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος τους.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση