Τελευταία ευκαιρία για τις θάλασσες και την αλιεία μας…

Ξεκίνησε η διαδικασία με την κατάθεση πρότασης της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην Ε.Ε.

Τα αλιευτικά πεδία στις θάλασσες της Ευρώπης ήταν κάποτε τα πιο παραγωγικά του κόσμου, αλλά μετά από 30 και πλέον χρόνια Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) έχουν υποστεί σοβαρή μείωση ιχθυοαποθεμάτων, υποβάθμιση και καταστροφή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

 

ΤΟ  ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ  θεωρεί ότι   όλοι   οι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να πιέσουν κατά την περίοδο διαβούλευσης, ώστε η νέα ΚΑΠ να είναι καθοριστικά προσανατολισμένη στην αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, να παρέχει κίνητρα, εγγυήσεις και τελικά να εξασφαλίζει την εναρμόνιση του αλιευτικού στόλου με τα διαθέσιμα ιχθυαποθέματα.  Η πρόταση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ - που ανακοινώθηκε   στις  13/07/2011 - περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους για την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων στην Ευρώπη και μέτρα που βασίζονται στα επιστημονικά δεδομένα. Η πιστή εφαρμογή αυτών των μέτρων θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καθοριστικά το πρόβλημα της υπεραλίευσης στα ευρωπαϊκά ύδατα, αλλά και της δράσης του ευρωπαϊκού στόλου διεθνώς.

Η   πρόταση της Επιτροπής έχει ελλείψεις όσον αφορά στη διαχείριση της πλεονάζουσας παραγωγής, την οποία η ίδια αναγνώρισε ως κρίσιμο παράγοντα για την υπεραλίευση, με την Πράσινη Βίβλο το 2009» επεσήμανε  ο ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» κ. Θ. Τσιμπίδης. Και  πρόσθεσε  ότι   « αντί λοιπόν να ορίζει πλαφόν στις ποσότητες αλιευμάτων, στοχεύει στη μείωση του αλιευτικού στόλου σε συνδυασμό, μάλιστα, με τη μερική ιδιωτικοποίηση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών αλιευτικών πεδίων. Αυτή η προσέγγιση όπου έχει εφαρμοστεί δεν έχει πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σε ανακοινωση  του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ  αναφερεται ότι « είναι δεδομένο ότι από την έναρξη εφαρμογής της ΚΑΠ μέχρι σήμερα οι εκάστοτε υπουργοί αλιείας της ΕΕ απέτυχαν να προστατέψουν τη βιωσιμότητα των αλιευτικών πεδίων. Οικονομικά και μικροπολιτικά συμφέροντα καθόρισαν τις αποφάσεις, βάζοντας στο περιθώριο τις επιλογές της Επιτροπής.Μετά τη σημερινή ανακοίνωση των προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) η πρωτοβουλία περνάει πλέον στα μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας. Είναι στο χέρι τους να αποφασίσουν κατά πόσο η νέα ΚΑΠ θα διασφαλίσει και θα προστατέψει την παραγωγικότητα των ιχθυαποθεμάτων, παρέχοντας ένα ασφαλές μέλλον για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τις νησιωτικές και παράκτιες κοινωνίες και ποιοτική, επαρκή διατροφή για τους καταναλωτές».
Τα κύρια συμπεράσματα της αλιευτικής έρευνας που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου "ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ" στο Αιγαίο είναι άκρως ανησυχητικά: Η παράνομη και καταστροφική αλιεία, που αποτελεί δυστυχώς καθεστώς για τις ελληνικές θάλασσες, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε βαθιά υποβάθμιση των αλιευτικών πεδίων, απειλώντας τα ιχθυαποθέματα με κατάρρευση και οικονομικό μαρασμό τον αλιευτικό κλάδο. Διαχρονικά η πολιτική των αρμόδιων υπουργείων, όσον αφορά στη μη τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στην αναποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών επιδεινώνει το πρόβλημα στην Ελλάδα.
Το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, και το Δίκτυο OCEAN 2012 υποστηρίζουν ότι η ΚΑΠ πρέπει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά την υπεραλίευση, να συμβάλει στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στη δημιουργία ενός αλιευτικού κλάδου στην Ε.Ε., περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμου. Μόνο μια ριζική μεταρρύθμιση θα εξασφαλίσει τόσο μια βιώσιμη αλιεία, όσο και μια πλούσια ποικιλία με τοπικά αλιεύματα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές στο μέλλον.

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να:

1. Θέτει το στόχο της αποκατάστασης και της διατήρησης των αποθεμάτων
σε υγιή επίπεδα μέχρι το 2015.
2. Θεσπίζει την εφαρμογή μακροπρόθεσμων σχεδίων διαχείρισης αλιείας.
3. Εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη για τη λήψη εθνικών και περιφερειακών
συντονισμένων μέτρων για την εφαρμογή των παραπάνω σχεδίων.
4. Εισάγει υποχρεωτικά εργαλεία για την κατανομή της πρόσβασης στους
αλιευτικούς πόρους για σκάφη μεγαλύτερα των 12 μέτρων, καθώς και για
όλες τις μηχανότρατες.
5. Απαγορεύει την απόρριψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων στη θάλασσα

 

Νέα   Κοινή Αλιευτική Πολιτική:

Ανάγκη για ριζική αλλαγή

Δήλωση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά, σχετικά με τις προτάσεις Δαμανάκη για τη  μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Αντικρουόμενες αντιδράσεις προκάλεσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι προτάσεις της Ευρωπαίας Επιτρόπου, κας Δαμανάκη, αρμόδιας για θέματα Αλιείας και Θαλάσσιων Μεταφορών, σχετικά με τη Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ. Κυρίως οι προτάσεις της Επιτροπής για μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις και ο βαθμός της αποκέντρωσης στη διαχείριση αλιείας οδήγησαν σε έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Αλιείας του ΕΚ.

Με αφορμή τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Καθ. κ. Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Ευρωβουλευτής της ΝΔ, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αλιείας δήλωσε:

«Δυστυχώς, η  ισχύουσα Κοινή Αλιευτική Πολιτική δεν κατάφερε να επιτύχει τους αρχικούς της στόχους, να ενισχύσει δηλαδή τον κλάδο μέσα από μια βιώσιμη αλιεία. Χρειαζόμαστε μια άμεση και ριζική μεταρρύθμιση, καθώς η ευρωπαϊκή αλιεία δύσκολα θα επιβιώσει μιας δεύτερης αποτυχημένης πολιτικής. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η ευθύνη μας είναι εξαιρετικά μεγάλη. Πρέπει να πετύχουμε μια αναθεώρηση, η οποία θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά την υπεραλίευση και την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του ευρωπαϊκού στόλου, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τόσο την ανάκαμψη των αποθεμάτων όσο και την ευημερία των αλιέων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των αναφερόμενων στόχων είναι οι πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις να βασίζονται σε επιστημονικώς τεκμηριωμένα στοιχεία. Καινοτόμες μέθοδοι και εργαλεία αλίευσης, καθώς επίσης και αποτελεσματική αλιευτική έρευνα είναι τα στοιχεία που έχει ανάγκη σήμερα ο τομέας. Μόνο, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διασφαλιστεί η ύπαρξη υγιών και επαρκών αλιευτικών αποθεμάτων και η ευημερία των αλιέων, οι οποίοι βλέπουν τις τιμές των προϊόντων τους να αγγίζουν τα ύψη, χωρίς όμως να βλέπουν αντίστοιχη αύξηση των κερδών τους.

Η αλιεία αποτελεί σημαντικό τομέα για την οικονομία και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, καθώς στους συναφείς τομείς απασχολούνται περισσότεροι από 400.000 άτομα. Ο κλάδος της αλιείας συνεισφέρει στην Ελληνική οικονομία περισσότερο από 1 δις. ευρώ.

Σημαντικό για τη χώρα μας είναι ότι, στην πρόταση, λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μικρής κλίμακας αλιείας, δραστηριότητας πολύ σημαντικής για την Ελλάδα, μιας και ο ελληνικός στόλος αποτελείται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό (σχεδόν 90%) από σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων.

Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Κ.Αλ.Π μόλις ξεκίνησε και οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα είναι επίπονες. Η πρόταση της κας Δαμάνακη αποτελεί μια καλή βάση για διάλογο. Ωστόσο, πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν μέχρι να καταλήξουμε σε αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, οι οποίες θα εγγυώνται τη βιωσιμότητα της αλιείας και των εξαρτώμενων από αυτήν επαγγελματικών κλάδων με ταυτόχρονη προστασία της βιοποικιλότητας των ευρωπαϊκών θαλασσών».

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!