Την Πέμπτη παρουσιάζεται το πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση στον δημοτικό οδοφωτισμό

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, που εκπονήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00 - 19:00, στην παραδοσιακή αίθουσα συναλλαγών του ισογείου χώρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π.& Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, και Ανάπτυξης A. Xαρίτσης, θα παρουσιασθούν οι μέθοδοι βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού των Ο.Τ.Α., καθώς και τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Τ.Π.& Δανείων προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού τόσο για το σκοπό αυτό όσο και για την εκτέλεση έργων υποδομής γενικότερα. Θα αναδειχθούν και θα συζητηθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή πρακτικών ενεργειακής αποδοτικότητας στο φωτισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το πρόγραμμα εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο από το ΤΠΔ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρόγραμμα κι εκτός από τις εναλλακτικές χρηματοδοτικές λύσεις περιλαμβάνει σημαντική τεχνική βοήθεια για τους ΟΤΑ και ειδικότερα υποδείγματα μελετών, δωρεάν λογισμικό για την αξιολόγηση της επένδυσης, τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του έργου με πρότυπο τεύχους δημοπράτησης, καθώς και τα βήματα υλοποίησης με τους ελέγχους που θα γίνονται ανά φάση. Απώτερος σκοπός είναι η εξοικονόμηση πόρων, η μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού των ΟΤΑ.

Η ημερίδα απευθύνεται σε Δημάρχους, Περιφερειάρχες, Δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους, συμβούλους ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, σε στελέχη της ΤΑ που ασχολούνται με θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και τεχνικών έργων, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο φωτισμό κ.ά.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση