Τις καλές πρακτικές ενεργειακής αποδοτικότητας στη βιομηχανία καταγράφει το ΚΑΠΕ

Μια μεγάλη βάση δεδομένων με καλές πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της βιομηχανίας, δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου EU- MERCI www.eumerci.eu (Horizon 2020) που υλοποιεί το τμήμα εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ.

Η επιλογή των βέλτιστων πρακτικών θα βασιστεί, κυρίως, στην ανάλυση των χιλιάδων έργων που έχουν υλοποιηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Ήδη, από τους πρώτους μήνες του έργου έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί πάρα πολλές μελέτες περιπτώσεων. Η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη τον Φεβρουάριο του 2017.

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει ενδιαφέρουσες πρακτικές ενεργειακής αποδοτικότητας καλούνται να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα αποτελέσματά τους, χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα: http://www.eumerci.eu/share-best-practice/. Σε αυτήν τη φάση, θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επιχείρησης που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eumerci.eu/questionnaire-draft/, το οποίο θα συνεισφέρει στην κατανόηση του επιπέδου γνώσεων και ενημέρωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σχετικά με τις δυσκολίες και τα πλεονεκτήματα της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των βιομηχανιών που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν μοντέλα και καλές πρακτικές που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε άλλες βιομηχανίες.

Με βάση την ανάλυση των πραγματικών εφαρμογών στην βιομηχανία, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια το έργο EU-MERCI θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και σχημάτων που υποστηρίζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα στον βιομηχανικό τομέα (όπως καθορίζεται από το άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/EΕ).

Το EU-MERCI υποστηρίζεται από διάφορους κυβερνητικούς, θεσμικούς, βιομηχανικούς, περιβαλλοντικούς φορείς και παγκόσμιες οργανώσεις των τελικών χρηστών της ενέργειας.

Οι εταίροι του έργου είναι:

Ricerca sul Sistema Energetico (RSE) – Ιταλία: Συντονιστής εταίρος,

JIN Climate and Sustainability (JIN) - Ολλανδία,

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) - Ελλάδα,

Polish National Energy Conservation Agency (KAPE) - Πολωνία,

Austrian Energy Agency (ΑΕΑ) – Αυστρία,

Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE) - Ιταλία,

Carbon Trust - Ηνωμένο Βασίλειο,

Black Sea Energy Research Centre (BSERC) - Βουλγαρία,

Energy Restructuring Agency (ApE) - Σλοβενία,

Spread European Safety SPES GEIE (SPES),

Centre for the Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania (ENERO) - Ρουμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: info@eumerci.eu.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση