ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑΣ

Mέσω του ISLA, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΑΔΜΗΕ, θα διεξαχθούν οι δημοπρασίες για τη «διακοψιμότητα», ενώ χθες έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον Κανονισμό των Δημοπρασιών Διακοπτόμενου Φορτίου.

Η «διακοψιμότητα», ένα μέτρο που ζητούσαν επί χρόνια οι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας, όπως οι ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Υψηλή και Μέση Τάση για να περιορίσουν το κόστος ηλεκτρισμού, αφορά στη δυνατότητα του ΑΔΜΗΕ να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικών φορτίων, έναντι ενός οικονομικού ανταλλάγματος, όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως πρόβλημα ευστάθειας του συστήματος ηλεκτρισμού, υψηλή ζήτηση κ.λπ.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, την οποία επικαλείται η εφημερίδα Ημερησία, ο Διαχειριστής, μετά από δημοπρασίες που θα διεξάγει, θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις διακοπτόμενου φορτίου με τους μεγάλους καταναλωτές.

Ειδικά, για την πρώτη δημοπρασία, η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε ένα μήνα και η συνολική διακοπτόμενη ισχύς δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 MW για κάθε έναν από τους δύο τύπους της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί ανάλογα με τον χρόνο προειδοποίησης, τη μέγιστη διάρκεια εντολής και τη μέγιστη συνολική διάρκεια ανά έτος. Συνολικά, ο Διαχειριστής θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις για κάθε παροχή Διακοπτόμενου Φορτίου για ισχύ μικρότερη ή ίση με 1 GW, ανά τύπο ΥΔΦ. Από την πρώτη δημοπρασία και μετά, ο Διαχειριστής είναι αυτός που θα αποφασίζει για τη διάρκεια των συμβάσεων.

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση συμμετοχής στις δημοπρασίες είναι η εγγραφή στο ειδικό Μητρώο του ΑΔΜΗΕ. Οι δημοπρασίες θα διεξάγονται μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καιι ο συμμετέχων μπορεί να επιμερίσει το προσφερόμενο φορτίο σε τρία τμήματα με συγκεκριμένη, αύξουσα τιμή για κάθε τμήμα. Η τιμή πρέπει να ίση ή μεγαλύτερη από το 0 και να μην υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ/MW-έτος.

Ο συμμετέχων μπορεί να αναθεωρήσι την προσφορά του, εντός της καθορισμένης περιόδου υποβολής, αλλά κατά την αξιολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη μόνον η πιο πρόσφατα υποβληθείσα προσφορά. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι η χαμηλότερη προσφορά. Για τον υπολογισμό της, θα αθροίζεται κάθε μία από τις προσφερόμενες ποσότητες κατά σειρά τιμής, από τη φθηνότερη προς την υψηλότερη. Αν υπερκαλυφθεί η δημοπρασία, τότε η εναπομένουσα ποσότητα θα επιμεριστεί αναλογικά σε κάθε συμμετέχοντα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση