Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς

Δεκαπέντε τουλάχιστον, θα πρέπει να είναι τα φυσικά πρόσωπα - μέλη για τη σύσταση μιας Ενεργειακής Κοινότητας (ΕΚΟΙΝ), αλλιώς ενεργειακού συνεταιρισμού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Energia.gr.

Επίσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, για να μπορέσει μια ΕΚΟΙΝ να καταχωρηθεί στο μητρώο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), θα είναι υποχρεωτικό να συντρέχουν, μεταξύ άλλων, οι εξής προϋποθέσεις:

- Τουλάχιστον το 51% των μελών να είναι φυσικά πρόσωπα.

- Τουλάχιστον το 75% των φυσικών προσώπων - μελών να έχουν τη μόνιμη πρώτη κατοικία τους στην περιφερειακή ενότητα ή να είναι δημότες δήμου της περιφερειακής ενότητας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα του.

- Δεν μπορεί να συμμετέχουν, σε ποσοστό άνω του 10% των μελών, νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της ΕΚΟΙΝ.

- Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει, διατηρεί δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση, εκτός εάν το καταστατικό της προβλέπει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να κατέχει ένα μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και εφόσον κατέχει το 40% των συνεταιριστικών μερίδων.

Δήμοι: Με το βλέμμα στο 40% των λιγνιτικών της ΔΕΗ

Σύμφωνα με το προσχέδιο των ρυθμίσεων που, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχει στα χέρια του το energia.gr, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού (ή οι δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την έδρα μιας ΕΚΟΙΝ), καθώς και οι Περιφέρειες, μπορούν να είναι μέλη ενός ενεργειακού συνεταιρισμού λαμβάνοντας έως και το 49% των συνεταιριστικών μερίδων της, έχοντας το ίδιο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου.

Αυτό γίνεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 που ορίζει τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες των δημοτικών επιχειρήσεων, προφανώς προκειμένου να συμπράξουν ΟΤΑ με ιδιώτες και να μπουν στο παιχνίδι της ηλεκτροπαραγωγής όταν η ΔΕΗ θα κληθεί να πωλήσει το 40% του λιγνιτικού της δυναμικού.

Οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού

Στις δραστηριότητες μιας ΕΚΟΙΝ περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση και πώληση ηλεκτρικής, θερμικής ή/και ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και ΣΗΘΥΑ(Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας). Θα μπορεί να διαχειρίζεται πρώτη ύλη από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποκοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων. Επίσης, περιλαμβάνονται δραστηριότητες, οι οποίες μεταξύ άλλων, αφορούν:

1. Αγορά για τα μέλη, ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

2. Διανομή ηλεκτρικής, θερμικής ή/και ψυκτικής ενέργειας.

3. Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προς τελικούς πελάτες.

4. Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

6. Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση ΑΠΕ.

7. Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

8. Συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, στους ενεργειακούς συνεταιρισμούς θα παρέχονται οικονομικά κίνητρα. Έτσι, δεν θα υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος για το μέρος των κερδών τους το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικών και τις δραστηριότητές τους. Επίσης, θα απαλλάσσονται από ΦΠΑ για αγορά για τα μέλη τους ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη του μήνα. Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει στις αρχές του μήνα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «αποτελεί πολιτική επιλογή του ΥΠΕΝ με στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών φορέων όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Το σχέδιο νόμου, δημιουργεί για πρώτη φορά χώρο για τη συμμετοχή συμπράξεων μικρής κλίμακας στην ενεργειακή μετάβαση, μέσω όμως ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει τη λειτουργία των συνεταιρισμών σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.